Wat baten kaars en bril…

… als als de politiek ziende blind is!

The elephant in the classroom: the World Bank and private education  providers - Bretton Woods Project

... In vier jaar tijd is het aantal leerlingen dat startte in het secundair onderwijs zonder getuigschrift van het basisonderwijs, gestegen met bijna 57 procent. Dat zegt CD&V-parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts. Concreet ging het om 2.659 leerlingen in 2016 tegenover meer dan 4.100 leerlingen in 2020…

Een eenduidige verklaring is er niet, zegt Vandromme.

Toch wel: Ontkenningssyndroom…!!!

Een specifiek geval: onze kleinzoon is leerling in het 5de leerjaar. Intussen zitten er drie Syrische meisjes in zijn klas. “Zitten”. Meer niet. Zij nemen niet of bij uitzondering deel aan de lessen, worden regelmatig ergens anders “bijgespijkerd”, echter zonder merkbaar resultaat, storen de andere leerlingen, niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats, krijgen een uitzonderingsstatuut.. Eentje – ze komt van een andere school – is al twee jaar ouder dan de normale leeftijd in het vijfde leerjaar basisonderwijs. Ze spreken amper of geen Nederlands. Nochtans kwamen twee van de drie al verleden jaar naar het vierde leerjaar. Taken maken, lessen leren, proefwerken… ho maar… dat hoeft niet voor hen. Eén uitzondering: Franse taal. Waarschijnlijk hebben ze eerst in een Franstalig land vertoefd. Zij mogen ook niet dubbelen – zij gaan automatisch over naar een hoger leerjaar. Wat moet er met hen gebeuren als zij de heel het basisonderwijs “doorzeten” hebben? Hoe kan een school een getuigschrift geven voor het niet “kennen” of “kunnen” van het leerprogramma basisonderwijs? En dan heeft de waarheidsverdringende Vandromme als reactie voor de toename van het aantal leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs: “Een eenduidige verklaring is er niet…”

En dan vragen we ons ook nog af in hoever de schooldirecties “mild” waren bij het uitreiken van de getuigschriften…