Wanneer komt de IJzertoren (weer) in het vizier?

Afbeeldingsresultaat voor hate cross

Niet in het vizier van belgicistische driekleurfanaten maar wel in het blikveld van zgn. “neutrale” linkse betweters. Hoewel… het IJzerbedevaartcomité doet er alle moeite voor om de betekenis van de IJzertoren te doen vergeten.

Het Bladensburg Vredeskruis, opgericht in 1925, ter nagedachtenis van de WOI-slachtoffers, staat onder vuur van AHA, American Humanist Association, een soort non-profit humanistenvereniging, wiens missie eruit bestaat alle mogelijke symbolen en verwijzingen naar een godsdienst en naar God uit de publieke ruimte te verwijderen.

Opgericht in 1941, zetten de AHA advocaten, wiens “grondwettelijke rechten” naar verluidt zwaar beschadigd worden, zich actief in om Congressleden onder druk te zetten bij hun mythologische missie de “scheiding van kerk en staat” tot in het absurde door te drijven.

Op het 40 ft (12.19 m) hoge kruis een gedenkplaat met de namen der gevallenen, niet toevallig voornamelijk christenen.

In 1961 werd uit respect een snelweg rondom het Vredeskruis aangelegd. Niemand tot op heden nam er aanstoot aan, tot de religieposse er danig “beledigd” door is, want het zou betekenen dat “de regering de religie ondersteunt” en bovendien vindt de AHA het verwerpelijk dat het met belastingbetalers geld opgericht werd. AHA trok naar de rechtbank. Een plaatselijke rechter beschermde het kruis, AHA ging in beroep en won omdat “de regering haar religieboekje te buiten gegaan was.”

Nu ligt het op tafel bij het U.S. Supreme Court (SCOTUS). Mondelinge pleidooien werden op 27 februari gehouden. Uitspraak wordt ergens deze zomer verwacht. Het vonnis zou tot omvangrijke gevolgen kunnen leiden voor soortgelijke herinneringsmonumenten overal in de VSA en op begraafplaatsen. (…)