Waarschuwingslampjes gaan branden als de EU in beeld verschijnt

Hoe stemt de EU-praatbarak?  Individueel, als fractie…

Een lokkertje.  Niet alles is gratis raadpleegbaar.  Van zodra het “spannend” wordt, verschijnt er een schermpje met de boodschap “donate” voor de “premium service”.  En de prijs van het lidmaatschap bevestigt al onze vooroordelen als het om een organisatie gerelateerd met de EU gaat. Om te weten te komen wie er allemaal op hun ledenlijst prijkt, wie hen financieel steunt  en wie deel uitmaakt van hun algemene vergadering, moet je eerst “premium access” hebben.  M.a.w. eerst betalen.

Bekijk meteen ook eens wie er achter het bekend gemaakte startkapitaal zit en wie deel uitmaakt van hun bestuur. Noteer meteen dat het EP hen ook al een duwtje in de rug gegeven heeft. “We have also undertaken a number of paid projects, the biggest being Electio2014, co-founded by the European Parliament (we are currently not receiving any funding from the EP).  Het is niet de vraag of de EU hen betaalt om via een “onafhankelijke dienstverlening” het EU-project te steunen maar wel of we ooit zullen kunnen vernemen via welke zetbazen dit gebeurt.  Inventief boekhouden.   De EU-webstek heeft een bruggetje naar Votewatch geplaatst.  Waarmee onze argwaan bevestigd wordt.

Ga je naar “organisations who we trust”, vertrouwenswaardige organisaties, dan hebben ze het over 20 nationale denktanks en ze prijzen zichzelf de hemel in als “a reputed and highly reliable organisation”, een hoogst vertrouwenswaardige organisatie met een schitterende reputatie.     Eigen lof stinkt, toch?

Een voorbeeld wat wel voor iedereen te lezen is.  Hier is geen verdienste aan, want het gaat gewoon om feiten die voor iedereen toegankelijk zijn.  Stemgedrag bij “Wie is er voor/tegen financiële hulp aan Oekraïne?”  (noteer NI = niet ingeschrevenen.  Intussen heeft het VB samen met 7 andere landen een fractie gevormd)

FT