Vreemd toch…

…. hoe belangrijke nieuwsinformatie op de 25ste bladzijde van een belangrijke Vlaamse krant belandt. Neem nu volgend bericht:

“Chinese provinciebesturen gaven in het eerste kwartaal vergunningen voor kolengestookte energiecentrales met een capaciteit van minstens 20,45 gigawatt. Dat is meer dan de 8,63 GW in dezelfde periode van 2022 en meer dan de vergunde capaciteit van 18,55 GW van heel 2021. Dat zegt Greenpeace, dat verder aangeeft dat het land zo zijn beloftes om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verlagen in het gedrang brengt.

Die beloftes worden als essentieel beschouwd om de klimaatopwarming onder controle te houden. Het land is, in absolute termen en per inwoner, de grootste uitstoter van broeikasgassen als CO2. De nog hogere uitstoot die eraan zit te komen, voedt de vrees dat China terugkomt op de doelen die het zelf gesteld had: tussen 2026 en 2030 de uitstootpiek bereiken en tegen 2060 CO2-neutraal te zijn…”*

Waarom komt dergelijk zo belangrijk bericht pas op de 25ste bladzijde en niet op de eerste pagina? Toch niet om plaats te maken voor een bericht over een befaamde kok die 2 Michelinsterren verliest?

Peter Logghe

*Uit: China versnelt bouw van nieuwe kolencentrales