Vlamingen lopen duizenden jobs mis

Vlamingen lopen duizenden jobs mis

Elk jaar brengt de vicegouverneur van Brussel-hoofdstad een verslag uit over de toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse plaatselijke besturen. Het Vlaams Belang nam de jongste verslagen uit 2011 en 2012 onder de loep, en kwam tot onthutsende vaststellingen.

In Brussel moeten de plaatselijke besturen, de gemeente- en OCMW-diensten,  een volledig tweetalige dienstverlening aanbieden, en moet het personeel dus logischerwijze ook tweetalig zijn. Uit de verslagen blijkt echter dat voor de gemeenten 7 op de 10 aangeworven personeelsleden niet over het nodige attest over hun kennis van de tweede taal beschikken. Voor de OCMW’s loopt dit aantal zelfs op tot 8,5 op de 10 aanwervingen. Van de Nederlandstaligen heeft zowat een derde geen taaldiploma. Bij de Franstalige personeelsleden gaat het echter om meer dan 60 procent.  Het resultaat daarvan is dat Vlamingen in de Brusselse plaatselijke besturen vaak nergens in het Nederlands terecht kunnen.

Ook wat de verdeling van de betrekkingen betreft worden de Vlamingen zwaar bedrogen. Voor de hogere betrekkingen hebben ze wettelijk recht op de helft van de jobs; van de lagere jobs komt hen minstens één vierde toe. In de gemeenten wordt de Vlamingen echter meer dan de helft van de jobs die hen minimaal toekomen onthouden. In de OCMW’s is het nog veel erger. Daar wordt de Vlamingen slechts één vierde toegekend van waar ze minimaal recht op hebben. Concreet betekent dit dat vorig jaar – dus op één jaar tijd –  maar liefst 543 Brusselse jobs die voor Nederlandstaligen waren bestemd, naar anderstaligen zijn gegaan. Mocht men zicht hebben op de totale personeelsbezetting – die geheim wordt gehouden – dan zou hieruit ongetwijfeld blijken dat de Vlamingen ettelijke duizenden betrekkingen die hen bij wet toekomen in de Brusselse gemeenten en OCMW’s worden ontstolen.

Geen controle
De oorzaak van deze schandalige praktijken moet worden gezocht bij een falende controle op het aanwervingsbeleid van de Brusselse plaatselijke besturen. Hoofdverantwoordelijke daarvoor zijn de opeenvolgende Brusselse ministers. De vicegouverneur kan de onwettelijke benoemingen namelijk laten schorsen, en hij doet dat ook. 667 maal in 2012 alleen al. Maar dan is het aan de hoofdstedelijke regering om die benoemingen ook effectief te vernietigen en daar wringt het schoentje.  Tegen de wet in weigeren de Brusselse excellenties al jaren om onwettige benoemingen te vernietigen.

Daarom heeft het Vlaams Belang enkele voorstellen ingediend om daar eindelijk paal en perk aan te stellen.  De voogdij over de Brusselse plaatselijke besturen inzake taalaangelegenheden (dus de vernietigingsbevoegdheid over illegale benoemingen) moet zonder pardon aan de Brusselse regering worden ontnomen. Deze vernietigingsbevoegdheid moet aan de vicegouverneur worden toevertrouwd. Bovendien moet de vicegouverneur terug een volwaardige federale ambtenaar worden en aan de voogdij van de Brusselse regering worden onttrokken.  De Brusselse excellenties, Nederlandstaligen zoals Guy Vanhengel of Brigitte Grouwels incluis, zijn steeds de eersten om te roepen dat Brussel volwassen is geworden en dus een volwaardig gewest dient te zijn. Weliswaar stevig gesponsord met federaal en dus hoofdzakelijk Vlaams geld. We kunnen echter enkel maar vaststellen dat wanneer men er niet in slaagt om elementaire zaken zoals de taalwetgeving te laten naleven, men helaas als een kleuter bij de hand dient genomen te worden, om te tonen hoe het wel moet.

Stijn Hiers, VB Magazine

1 gedachte op “Vlamingen lopen duizenden jobs mis

  1. Gemakkelijk voor Vanhengel om te orakelen ‘dat Brussel het heel goed doet!’ Hoe zou dít komen?!! Omdat ze teren op Vlaanderen, die éigenlijk eens ferm de échte Vlamingen uit hun kot mogen jagen!!
    Van aan de zijkant toekijken is geen kunst, laat de leeuw eens bijten in plaats van te klauwen…

Reacties zijn gesloten.