Verrijkte maatschappij, verziekte samenleving

Verrijkte maatschappij, verziekte samenleving

Terwijl de EU zich bezig houdt met het bannen van exotische gewassen en diersoorten, zet het ramen en deuren open voor ziektes.

Een wereldreiziger, richting Westerse kookpotten, maakt plannen voor de trek naar zijn bestemming:

Ik ga naar Europa en ik neem mee:  mijn donkere huidskleur, mijn religie, mijn kindjes,  mijn afwijkende seksuele voorkeur, mijn politieke mening, mijn vrouwen, concubines, bomma’s en bompa’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes, mijn bidtapijtje, mijn sandalen, mijn flodderkleed, mijn sluier…

En ik laat achter: mijn papieren, mijn geld, mijn gezondheid…

en als wederdienst importeer ik naar het gastland exotische ziektes, zodat de dokters niet werkloos worden.

Erik TackEen vraaggesprek hierover met Dr. Erik Tack, huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger:

 “Moeten we omwille van de massa-immigratie binnenkort opnieuw tbc-sanatoria openen?

Beste Erik, het Antwerpse OCMW liet weten dat het niet aan alle hiv-patiënten zonder verblijfsdocumenten aidsremmers terugbetaalt. Jij had jouw bedenkingen?

Uiteraard moeten illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers zo vlug mogelijk het land uit, maar het Antwerpse OCMW formuleert volgens mij niet het juiste antwoord op de problematiek. Mensen die seropositief zijn en die niet behandeld worden, zijn een groot gevaar voor onze volksgezondheid. Zij hebben immers een veel slechtere weerstand tegen allerlei microben. Zij worden dragers van besmettelijke ziekten en kunnen die ziekten ook overdragen aan andere mensen.

Je maakt je vooral zorgen over de verspreiding van tbc?

Inderdaad, mensen kunnen besmet worden met tbc door personen die ze zelfs niet kennen. Tbc was een dodelijke ziekte die na de tweede wereldoorlog bijna verdween, maar sinds de jaren 90 is tbc opnieuw aan een opmars bezig in onze samenleving. De stijging van het aantal tuberculosepatiënten is vooral een gevolg van het hoge aantal tuberculosegevallen bij immigranten uit Oost-Europa, Afrika en Azië. Onderzoek in Nederland wijst uit dat bij de autochtone bevolking 1,6 per 100.000 tuberculosepatiënt is. Bij de eerstegeneratie-immigranten daarentegen is 45,6 per 100.000 inwoners tbc-patiënt.

Hoe gebeurt de besmetting?

Tuberculose wordt heel gemakkelijk verspreid: via het hoesten, het niezen of het spreken worden tbc-bacteriën in de lucht verspreid. Mensen die in de omgeving van de besmette persoon staan – bijvoorbeeld op de bus, in een ziekenhuis of elders – kunnen deze bacteriën inademen. Men kan dus besmet worden door wildvreemden. Het is wel zo dat niet iedereen die besmet wordt ook ziek wordt. Men kan drager van tbc-bacteriën zijn, zonder ziek te worden. Wanneer men gezond is, maakt men immers afweerstoffen aan die de uitbreiding tegen gaan. De bacterie verdwijnt echter niet uit het lichaam. De persoon kan dus wel ziek worden, wanneer zijn afweersysteem het laat afweten.

Tbc is een gevaarlijke ziekte?

Normaal gezien kan tbc wel genezen worden via een lange kuur van minstens een half jaar met verschillende soorten antibiotica. Ondertussen is tbc echter steeds vaker resistent tegen medicijnen, een gevolg van de inadequate behandeling van de ziekte in veel landen. Immigranten met resistente tbc komen vaak pas naar een ziekenhuis als ze al maanden met de ziekte rondlopen en mogelijk al andere mensen hebben besmet. Van gewone tbc geneest 95 tot 97 procent. Bij de resistente variant is dat maar 30 tot 35 procent. Daar is het sterftecijfer dus veel hoger.

Wat is het verband met de hiv-problematiek?

Personen die besmet zijn met hiv hebben een aangetast immuniteitssysteem. Veel mensen hebben latente tuberculose. Wanneer de immuniteit echter aangetast wordt, omwille van hiv, een andere ziekte of ouderdom, wordt de ziekte actief. De kans dat zij na besmetting open tbc krijgen is dus hoog. In landen met veel hiv, zoals in Zwart-Afrika, is er ook veel tuberculose.

Ook andere gevaarlijke ziekten komen vaak voor onder bepaalde groepen immigranten?

Ook hiv en aids komen veel vaker voor bij immigranten dan bij Vlamingen. In 2011 gebeurde 57,3 procent van de nieuwe hiv-diagnoses bij immigranten. Ook het hepatitis B-virus, een belangrijke oorzaak van chronische hepatitis, cirrose en leverkanker, komt veel vaker voor bij immigranten. Anders dan bij tuberculose gebeurt de besmetting bij hiv en hepatitis B echter vooral via seksueel verkeer en contact met bloed. Dus niet via de lucht.

U pleit voor een kordaat immigratiebeleid?

Inderdaad. Het lakse immigratiebeleid bedreigt de volksgezondheid. Ik ben van oordeel dat we immigranten met gevaarlijke ziekten niet kunnen toelaten in ons land. Zij vormen immers een gevaar voor onze volksgezondheid. Illegalen krijgen hier bovendien gratis – op kosten van de belastingbetaler – dure behandelingen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ons land dergelijke zieken aantrekt. We moeten toch oppassen wat we doen. Vroeger werden mensen die tbc hadden opgenomen in sanatoria, waar zij geïsoleerd werden van de samenleving. Het aantal resistente tbc’s neemt toe. Zullen we binnenkort opnieuw sanatoria moeten openen en zo de klok 100 jaar terug draaien? Neen, ik denk dat het dan de voorkeur verdient onze bevolking te beschermen door hier een kordaat immigratiebeleid te voeren.

De redactie van Golfbrekers vindt dat men beter kan voorkomen dan genezen.  Als het tocht, doen wij de deur toe.

FVE

2 gedachten over “Verrijkte maatschappij, verziekte samenleving

  1. Het is toch raar dat het een dokter is van het Vlaams
    belang dat de waarheid durft schrijven, waar blijven al die andere dokters? Maar ja het is al meer dan 35 jaar dat het Vlaams Blok- Vlaams Belang de <waarheid zegt maar wat baten kaars en bril als den uil niet zienen wil

  2. Wie anders dan een zieke , kan zich inleven in het lot van een collega zieke. Diegene die verantwoordelijk zijn voor die toestroom van medische problemen zijn ziek , erg ziek , maar dan geestelijk en niet direct lichamelijk ! Waarom die genezing-zoekende vreemdelingen niet doorverwijzen naar Lourdes ! De behandeling is daar gratis , een beetje bidden en wat geluk volstaat

Reacties zijn gesloten.