‘Verjong(er)ing’ van Molenbeek, voorlopig in stijgende lijn…

Afbeeldingsresultaat voor molenbeek muslim cartoon… zonder rekening te houden met de verwarde eenzaten

Tussen 2005 en 2015 is de bevolking in Molenbeek met 22% toegenomen. Tussen 2015 en 2025 zal de aangroei nog slechts (sic!) 9% bedragen (Estimatie van het Ibsa, Institut bruxellois de la statistique et de l’analyse). Dit betekent dat Molenbeek van 95.576 tot 104.200 inwoners zal toenemen.

De groeiperiode tussen 2000 en 2015 staat ook voor ‘verjong(er)ing’. Tussen 2015 en 2025 zal de aangroei vooral plaats vinden bij de categorie tussen 12 en 17 jaar. Er zullen bijna 2000 jongeren in die categorie bij komen. Dit is een toename met een vierde tegenover het huidige bestand. De categorie volwassenen tussen 45 en 64 jaar zal toenemen met 19%. Het aandeel van de baby’s zal van nu af een kleine (!) groei kennen, namelijk met slechts 5%. Het aandeel jongeren tussen 6 en 11 jaar zal echter een tijd lang (tussen 2015 en 2020) nog sterk toenemen om dan nadien vanaf 2020 verhoudingsgewijs af te nemen: dus eerst een toename met 680, gevolgd door een afname op die toegenomen massa met 250.

(Le Soir:  “Démographie en 2025: 100.000 habitants à Molenbeek”.)