Vergeten geschiedenis

Na de wapenstilstand van WOI marcheerde het Koninklijke Siamese Leger Duitsland binnen om een gedeelte van de Rijnregio te bezetten. Een Siamees korps had immers ook gediend aan het westers front en mocht zich bij gevolg tot de overwinnaars van de Grote Oorlog rekenen.

Buiten Europese legers “mochten” ook soldaten uit de kolonies zich nuttig maken op het strijdtoneel. Niet alleen uit kolonies; er kwamen ook vrijwilligers uit onafhankelijke landen of zelfs huurlingen. Het Koninkrijk Siam – niet toevallig Groot Brittanië zeer toegedaan – mengde zich ook in de gruwel. Klik hier voor meer info…

En hier: https://thesiamsociety.org/wp-content/uploads/1982/03/JSS_070_0n_Hart_MilitaryParticipationOfSiamInWW1.pdf