Coronastreep door immigratiedebat

We vreesden het al: de coronamaatregelen maken het geplande debat van De Debatclub onmogelijk. We kregen van de inrichters onderstaande boodschap:

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,
 
De vierde golf speelt u al dagen parten, ons dus ook.   We zagen heel erg uit, na een lange tijd omwille van corona, naar een nieuwe Debatclubavond met achter de tafel Sammy Mahdi, staatssecretaris, en Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang.   De resem maatregelen die intussen genomen is, verknalt die herneming. Men verplicht de organisatoren op te treden als politieagent en pasjes te controleren. Voorts moeten we gemondmaskerd en op “propere” afstand van mekaar zitten.   Voor een debat met deelname van het publiek, onze traditie, is dit onbegonnen werk.
We beloven u een herkansing: uitstel en GEEN AFSTEL. We hebben serieuze beloften van de beide discussianten dat ze bij De DEBATCLUB de confrontatie willen aangaan.   Vuurwerk met vertraging omwille van corona.    
Tot binnenkort,   Namens de grootste DEBATCLUB van Vlaanderen,
Hugo Broeckaert, Frans Crols.  
N.B. Het buitengewoon groot aantal deelnemers aan het diner zullen per direct terugbetaald worden.
 
Meer info over de debatclub: www.debatclub.org

Heel het firmament van de Vlaamse Beweging ligt noodgedwongen stil. De Vivaldisten kijken ernaar en wrijven verheugd in hun handen. We hopen dat De Debatclub opnieuw kan bewijzen dat de Vlaamse overlevingsdrang groter is dan de belgicistische uitdooftactiek.

Ter herinnering: Drie jaar geleden kruiste Tom Van Grieken met de toenmalige asielsecretaris Theo Francken de degens. De aanleiding was het beruchte Marrakech-immigratiepact waarbij de N-VA op het laatste nippertje – dankzij de druk van het VB – het geweer van schouder wisselde. Altijd nuttig om het nog eens te bekijken, te beluisteren én vooral te onthouden:

Dit zult u dus vrijdag noodgedwongen moeten missen: