Verbod op regenboogvlag

Wij ergeren ons al geruime tijd aan de quasi verplichting te pas en te onpas (… eerder dit laatste) de regenboogkleuren demonstratief kenbaar te maken via alle mogelijke toepassingen. Zoals met zebrapaden en vlaggen. Een regenboogvlag is voor zover wij nog mee zijn geen officiële vlag, vertegenwoordigt geen natie of alliantie. Is gewoon een uiting van een andere belevenis der seksuele driften. Waarbij logischerwijs de vraag gesteld kan worden waarom er dan geen heterovlag gehesen wordt.

“Waar is mijn heterovlag???”

En ja, bij bepaalde gemeenschappen is de regenboogvlag niet bepaald populair. Zoals in onderstaande stad die de vlag verbiedt aan officiële gebouwen en scholen:

Amerikaans gemeentebestuur verbiedt regenboogvlag

Tijdens het weekend van 27 juni protesteerden honderden vertegenwoordigers van de LGBTQ-beweging voor het gemeentehuis van de stad Hamtramck in de Amerikaanse staat Michigan. “Het doel van onze demonstratie is eraan te herinneren dat de trans- en queergemeenschap een lange geschiedenis in deze stad hebben”, aldus Amanda Levitt, die de betoging organiseerde.

De achtergrond van het protest is een besluit van het gemeentebestuur dat het publiek aanbrengen van de zogenaamde regenboogvlag verbiedt. Burgemeester A. G. verdedigt de beslissing van zijn gemeenteraad. “U begrijpt de consequenties niet als men een groep toestemming geeft haar vlag in de stad te hijsen. In onze ogen zijn alle burgers gelijkwaardig en wij zullen ook in de toekomst ten dienste staan van alle burgers. Zonder discriminatie, zonder bevoordeling en andere privilegies”.

Verder wees burgemeester Amer Ghalib de “overreacties” op de beslissing van de hand. “Sommige mensen willen maar niet erkennen, dat ze het evenwicht duidelijk verloren hebben”. Gemeenteraadslid Mohammed Hassan sloot zich hierbij aan: “Ik werk voor alle mensen en onderzoek steeds wat de meerderheid van de mensen wil”.

Hamtramck is geen doorsnee Amerikaanse stad, dat had u intussen begrepen, beste lezer. Sinds 2015 heeft de stad namelijk een islamitisch gedomineerde gemeenteraad. Ongeveer 62 procent van de inwoners van de stad is afkomstig uit migratiefamilies, hoofdzakelijk uit staten als Jemen en Bangladesh. De LGBTQ-beweging komt stilaan tot het besef dat grote migrantengroepen die in de VS (en bij uitbreiding in West-Europa) leven, totaal andere waardenpatronen hanteren dan zij.

Waar blijven de verontwaardigde stemmen van de grote gangmakers van LGBTQ en Woke, denk je dan? Waar blijft Biden en de Democratische partij? Waar blijven de Woke-universiteiten, waar de protesten van de grote multinationals die achter elke Woke- en LGBTQ-gekte aanlopen? De protesten blijven toch niet uit omdat het om een islamitisch bestuurde gemeente gaat? Of net wel?

Peter Logghe