Veel is niet genoeg voor de EU

Onder de dekmantel van integratie in de arbeidsmarkt wil de EU nog meer migranten uit Afrika naar Europa halen.

Voor wie het ontgaan is: de EU en de Afrikaanse staten hebben in november in Valetta, Malta, een akkoord getekend over de maatregelen die zullen genomen worden tegen illegale migratie naar Europa.  Schitterend nieuws, denk je dan.  Men is tot inkeer gekomen.  Een akkoord over een terugkeerbeleid. We zijn op de goede weg om de asielinvasie te doen stoppen.  Noppes.  Het verdrag stipuleert de legale weg naar een job in de EU of een studiebeurs.  De EU richt daarvoor een nieuw miljardensterk fonds op dat speciaal voor projecten in verband met migratie zal aangesproken worden.

Volgende maatregelen werden goed bevonden:
Financieel: Planning van een speciale EU-pot die alle migratieverwante vragen moet ‘beantwoorden’.  De EU-Commissie heeft 1.8 miljard euro uit het EU-huishouden gereed gezet en hoop op een verdubbeling van dit bedrag door nationale bijdragen.

Strijd tegen illegale migratie:  Ook terugkeerverdragen zouden hiervan deel moeten uitmaken.  Er wordt gerefereerd naar vorige akkoorden waarbij Afrikaanse staten de plicht hebben illegaal in de EU verblijvende landgenoten terug te nemen.  De staten verplichten zich meer informatie uit te wisselen en tegen mensensmokkelaars op te treden.  Landgrenzen moeten beter beschermd worden en in vele landen moet een wet tegen illegale migratie in het leven geroepen worden.

Ordening van de migratie:  Langs de migratieroutes moet de UNHCR de realisatie van nieuwe opvangcentra nagaan.  Bovendien moeten er infocentra opgericht worden, zoals bv. in het Nigeriaanse Agadez, opdat potentiële migranten geen verkeerd beeld krijgen van de EU.  Vluchtenlingenkampen moeten door internationale organisaties beter ‘verzorgd’ worden.

Uitbreiding van de legale reisweg naar de EU:  De EU en de Afrikaanse Unie zijn van plan de mogelijkheden tot een legale werkverschaffing uit te breiden.  Bovendien moet een studenten- en docentenuitwisselingsprogramma in 2016 in vergelijking met 2014 verdubbeld worden en moeten visa gemakkelijker uitgereikt worden.

De geldtransfers door Afrikanen in de EU moeten goedkoper worden.  Tegen 2030 zouden overschrijvingskosten niet meer dan 3% mogen bedragen.  Dit is een belangrijk punt voor de Afrikaanse staten want hun naar de EU geëmigreerde burgers schrijven jaarlijks in totaal tientallen miljarden naar hun thuisland over.

Merkel kondigde reeds voorafgaand aan de top aan dat ze voor de immigratie naar Duitsland een lans zal breken.  

DWN

4 gedachten over “Veel is niet genoeg voor de EU

 1. Zo zie je maar weer, de goedgelovige burger wordt dagelijks in het ootje genomen. Dit allemaal met de collaborerende medewerking van N-VA. We worden verraden, overgeleverd aan religiewaanzinnigen, fiscaal de nek omgewrongen, we mogen lager werken, met als excuus “de vergrijzing”. Wie dacht dat het met de nep Vlaams-nationalisten van N-VA eindelijk de goede kant ging opgaan is er aan voor zijn/haar moeite. Hopelijk zijn de kiezers dat tegen volgende verkiezingen niet vergeten.

  • Ik ben verbaasd te lezen dat er toch nog mensen zijn die doorhebben dat die “vergrijzing” een mythe is.

 2. Schäuble lanceerde het voorstel om iedereen 1 cent meer te laten betalen per liter benzine om de invasie kosten mede te dekken. Hij werd weliswaar terug gefloten, zelfs door de veroorzaker van die invasie maar de boodschap is aangekomen. De bevolking moet afgeperst worden tot ze eraan gewoon wordt om dergelijke uitzondering belastingen te accepteren en denkt dat het zo gaat horen. Dat is het principe dat Jüncker bloot gelegd heeft.

  Intussen melden de Duitse media dat de nieuwkomers veel gezonder zijn dan de Duitsers en ze bijgevolg de gezondheidssector niet belasten. Bovendien neemt het rechts-extreem geweld toe. In 2015 werden er 40% meer incidenten vastgesteld. Wat zo’ n incident inhield werd niet vermeld. Misschien werden spandoeken opgestoken met: ga naar huis.

 3. Er zijn een aantal zaken die u dient te weten:

  1) Het gemiddeld IQ in het westen schommelt rond de 100. Voor het midden oosten is dit 85, ofwel een volle standaard deviatie onder eerstgenoemde norm. Wat betreft sub saharan Africa is dit nog catastrofaler: het gemiddeld IQ variëert tussen 75 en 60, ofwel van twee tot drie volle standaard deviaties onder eerstgenoemde norm. Nota: een IQ tussen de 70 en de 80 wordt beschouwd als beginnend deficient, en een IQ tussen de 50 en de 69 wordt beschouwd als zwakzinnig.

  2) Er is absoluut geen equivalentie in studie en diploma tussen het westen en die landen: waar bv doktersstudie hier 7 jaar bedraagt, zijn er nogal wat landen ginder waar die slechts 3 jaar bedraagt. Wanneer de “gediplomeerden” hier bij ons vervolgens bijscholing moeten gaan volgen om hun diploma te accrediteren, kunnen de meesten niet mee en haken af, met als resultaat dat U er, weeral, mee eindigt op te draaien om hunne smoel open te houden.

  Met dank aan de collaborateurs en nestbevuilers voor wie u toch zo eigenzinnig BLIJFT stemmen.

Reacties zijn gesloten.