Van der LEUen

Estse EU-volksvertegenwoordiger Jaak Madion, collega van onze Gerolf Annemans in de I & D-fractie, past de onverkozen – ze was zelfs geen kandidaat bij de EU-verkiezingen – EU-Führerin Van der Leyen een kleedje:

“De EU is geen federale staat met lidstaten als besturen, het is een vrijwillig verbond van soevereine staten.”