EU-Klimaatdictatuur

Vermits er geen draagkracht voor een extra EU-belasting bestond, herdoopt de EU die dan maar in een klimaatbelasting. Dit en veel meer maatregelen die ons gewoon de afgrond in drijven.