Terugblik: Vrede van de Schande

Afbeelding 1305 - 1322 Robrecht van Bethune bekijken - Stad Kortrijk
Rovrecht III van Bethune

Na de onbesliste Slag bij Pevelenberg in 1304 wordt op 23 juni1305 het Vredesverdrag van Athis-sur-Orge gesloten tussen graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Filips IV de Schone, in Vlaanderen Vrede van de Schande, of Ellendige Vrede genoemd.

Vlaanderen wordt hersteld als vorstendom en de Vlaamse graaf wordt vrijgelaten, echter op voorwaarde van een zware herstelbetaling. Als waarborg worden ook de kasselrijen van Dowaai, Orchies en Rijsel naar Frankrijk overgeheveld.

Hoeveel “vredes van de schande” werden er sinds 1830 ondertekend? Ze worden tegenwoordig “raison d’état”, “staatsmanschap” of “verantwoordelijkheid opnemen” genoemd, verpakt in een “staatshervormings”doos met een dubbele bodem.

https://be.wikiqube.net/wiki/Treaty_of_Athis-sur-Orge