Te vermijden risico voor jihadisten

DON’T.

Stel, u bent Jihadist en u beraamt een aanslag tegen een Belgisch doelwit. Bestaan er dan do’s en dont’s voor zulke operatie? Eigenlijk is er maar één DON’T en die luidt: zorg dat je geen ondernemingsnummer hebt in België.

Het is namelijk zo dat onder de regering DiRupo onder leiding van Vanackere en Crombez drastische maatregelen werden ingevoerd tegen de grootste bedreiging voor onze welvaart en onze way of life: de Belgische Ondernemer.

Al wie in ons land verblijft geniet fundamentele vrijheden. Ook Jihadisten. Maar die fundamentele basisvrijheden gelden sedert Vanackere/Crombez niét voor de allerlaagste bevolkingsklasse: de ondernemers.

Zodra u een ondernemingsnummer hebt geldt niet langer het vermoeden van onschuld, maar moet u zelf uw onschuld bewijzen.  Ook de scheiding der machten geldt niet voor ondernemers: indien u in de problemen zou komen naar aanleiding van een fiscaal onderzoek moet u uw gelijk bewijzen bij dezelfde instantie die u aanklaagt, namelijk de fiscus. Als Jihadist kan u rekenen op de bescherming van de rechtsstaat. Ondernemers worden aangepakt door een elitecorps met supervolmachten. Die mogen onaangekondigd huiszoekingen,  doen op basis van “een vermoeden”, zelfs bij nacht. En uiteraard zonder bevel van een onderzoeksrechter.  Tot slot geldt voor onderzoeken bij die vermaledijde ondernemers de Antigoon-leer. Wat houdt dat in? Zelfs als bij zulk onderzoek door ambtenaren met supervolmachten manifeste fouten gemaakt worden, betekent dit NIET dat het ganse onderzoek nietig is. Als dat geen blanco cheque is voor willekeur dan weet ik niet wat dat wel is. Het recht op verdediging kan u als ondernemer sedert Vanackere/Crombez gewoon schrappen.

U zal begrijpen dat het als Jihadist ab-so-luut te mijden is een ondernemingsnummer aan te vragen. Want dat zou er eigenlijk op neer komen dat je de grondwettelijke bescherming die je in elk beschaafd westers land geniet vrijwillig opgeeft. Wie doet nu zoiets sjtoem?

Bron: Gele Robbie