Taalwetgeving is niet meer dan een vodje papier

Taalbrevet overboord

Dat men het in Brussel niet al te nauw neemt met de taalwetgeving is niet nieuw. De Brusselse gemeenten moeten een tweetalige dienstverlening verzekeren, maar de verplichte aanwerving van personeel met een taalbrevet wordt al jaren met de voeten getreden.

Sinds 2004 is zowat 70 procent van de aanwervingen door de gemeentebesturen niet in orde met de taalwetgeving. Bij de Brusselse OCMW’s is de situatie nog schrijnender: daar beschikken 9 op de 10 personeelsleden niet over het nodige tweetaligheidsattest. Bij Leefmilieu Brussel is dat helaas niet anders.

Flamand de service
Op uiterlijk 31 oktober 2013 dienden de aanvragen met betrekking tot premies voor onder andere nieuwe verwarmingsketels binnen te zijn bij Leefmilieu Brussel. De laatste dagen voor het verstrijken van die datum zullen waarschijnlijk nog heel wat burgers met vragen gebeld hebben naar deze Brusselse dienst. Nederlandstaligen die op 30 oktober in de voormiddag telefoneerden, moesten echter vaststellen dat er niemand aanwezig was die er in slaagde ze in het Nederlands te woord te staan. Men kreeg als Nederlandstalige de mededeling dat indien men in het Nederlands wou verder geholpen worden, men maar in de namiddag moest terug bellen; want dan zou de ‘flamand de service’ aanwezig zijn…

Op 31 oktober 2013 werkten er welgeteld 990 personeelsleden bij Leefmilieu Brussel: 809 Franstaligen en 181 Nederlandstaligen. Van de 181 Nederlandstaligen zijn er 37 of zowat 20 procent die niet over een tweetaligheidsattest beschikken. Bij de Franstalige personeelsleden is de situatie echter veel dramatischer. Van de 809 Franstalige personeelsleden beschikken maar liefst 584 mensen (of meer dan 70 procent) niet over dit attest. Dat blijkt uit een antwoord van Brussels minister Huytebroeck op een vraag van Brussels volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens.

Het resultaat is er dan ook naar: Nederlandstaligen die contact opnemen met Leefmilieu Brussel kunnen niet eens in hun eigen taal geholpen worden, en dat is een regelrechte schande.

Fout signaal
Door de massale aanwervingen van Nederlandsonkundigen geeft de Brusselse overheid ook een totaal verkeerd signaal aan de jeugd: namelijk dat tweetaligheid in Brussel niet belangrijk is om aan een job te geraken. Nochtans behoort de jongerenwerkloosheid in Brussel tot de hoogste in Europa, en is net het gebrek aan kennis van de tweede landstaal één van de hoofdoorzaken hiervan.

Ten slotte hebben we ook zo onze bedenkingen bij het verdere antwoord van minister Huytebroeck: “Leefmilieu Brussel zal eind 2014 naar de site van Thurn en Taxis verhuizen. Deze verhuizing zal ongetwijfeld gevolgen hebben op (sic) de Nederlandstalige kandidaten die op die manier Leefmilieu Brussel gemakkelijker zullen kunnen bereiken.” Het probleem bij Leefmilieu Brussel is volgens de hoofdstedelijke Ecolo-minister dus niét dat er massaal Nederlandsonkundige personeelsleden worden aangeworven, maar wel de al-dan-niet goede bereikbaarheid vanuit de rest van Vlaanderen. Te gek voor woorden uiteraard!

En de “Vlaamse” partijen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vraagt u zich misschien af? Die staan er bij, kijken er naar, en zijn al lang blij met het ministerpostje dat ze bij gratie van de Franstalige partijen mogen bezetten.

Stijn Hiers, VB Magazine 2/2014