Suprematisme heeft een zware prijs.

Radio Courtoisie interviewde de historicus Lucien Cerise enkele maanden geleden n.a.v. zijn boek “Ucraine la guerre hybride de l’ OTANvan juni 2022 uitgegeven bij “Culture et Racines”.

Als het over de ideologie van de coup-plegers van 2014 gaat, komt suprematisme ter sprake. Een term uit het Amerikaans. Witte suprematisme of blanke overheersing is een ideologie dat blanken superieur zijn aan andere etnische groepen en hen daardoor zouden moeten overheersen. Hier betekent dat dan blanke (West-)Oekraïners tegenover “Aziatische” Russen.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

En deel 2, dat we om een ons onbekende reden niet zichtbaar kunnen insluiten. Klik op:

https://youtu.be/Ra5KtDYB3ck

Volgens Cerise is voor suprematisme altijd een zware prijs te betalen en brengt dat de blanken in die streken zelf later in zware problemen. Hij toont dat aan de hand van voorbeelden aan: de voorhoede van de Afrikaanders, de Voortrekkers en de slag bij de Bloedrivier in 1838, de strekking die tot de Apartheid geleid heeft. Een ander voorbeeld is de Ku Klux Klan. Die wou na de Amerikaanse Burgeroorlog de  levenswijze van de blanken in het zuiden beschermen. Dat leidde tot de officiële segregatie die door Washington in het zuiden toegestaan werd (aparte plaatsen in woonwijken, scholen, transport..) en die is blijven bestaan tot in de jaren 1960.

De KKK is niet zonder meer behoudsgezind te noemen. In de beginjaren (1866-) was er een sterke aanwezigheid van vrijmetselaars. De bekendste is Albert Pike (1809-1891). Die ex-generaal van de zuiderlingen heeft zich na de burgeroorlog opgeworpen als de leider van de vrijmetselarij wereldwijd. Hij had zin voor symboliek en installeerde zijn hoofdkwartier in Charleston op de 33ste breedtegraad.. die ook door Palestina passeert. Hij coördineerde revolutionaire bewegingen in Europa: de Jong Italianen, de Jong Hongaren… Hij had meer titels dan de paus van Rome en met zijn praatjes over de verbetering van de mens is hij zonder meer de voorganger van Klaus Schwab, de GREAT RESET, transhumanisme en noem maar op.

Voor zijn praatjes zie:

Hoe zit het met het suprematisme in (West-)Oekraïne? Dmytro Dontsov (1883-1973) is de ideoloog. Hij begon net als Mussolini bij de revolutionaire socialisten maar raakte vlug in de ban van het romantische pan-Germanisme in Duitsland (het verenigen van alle Germaanse volken in één staat). Hij zag in de (West-)Oekraïners afstammelingen van de Germanen, meer bepaald de Vikings. Voor de (West-)Oekraïners was de strijd tegen de Russen (tsaristisch, communistisch enz.) DE existentiële strijd en dat was een strijd op leven en dood. (West-)Oekraïne was de laatste Europese dam tegen de Aziatische horden.

Die strijd is na de coup in 2014 in alle hevigheid los gebarsten met de “Anti-terroristische Operatie” (ATO) tegen de bevolking in het oosten. Al zijn de suprematisten een minderheid in (West-)Oekraïne de prijs die de hele blanke bevolking betaalt is uiterst zwaar en zal generaties lang worden meegedragen (bv. de buitenlandse schuld alleen al).

Hier de enige videolink die over die belangrijke figuur te vinden is:

Geen ondertiteling beschikbaar

Deze universitaire studie schetst de chaotische stromingen rond Dontsov en sleurt er ‘gender’ bij. Daardoor missen ze jammer genoeg de krachtlijnen.

Tenax