Schaak en schaakmat?


“Als voorbeeld kunnen we hier Cyprus aanhalen waar men na het weekend plots in een andere economische realiteit terecht kwam. In het Griekse verhaal zou dit echter gepaard gaan met een omschakeling naar een drachme, met een enorme devaluatie tot gevolg op enkele uren tijd.”
“De realiteit leert dat de Griekse bevolking die enigszins kapitaalkrachtig is alle geld heeft doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen of heeft afgehaald met oog op komende restricties de komende dagen/weken.”

 

Bank-run bezig op Griekse banken met mogelijke blokkering kapitaal komende week
De Europese Centrale Bank lijkt zich volop op te maken voor een Grexit de komende dagen en/of weken. Momenteel is er een interne vergadering afgelopen met slechts enkele deelnemers, met daaropvolgend een weekend waarbij eventuele belangrijke beslissingen kunnen in doorgevoerd worden.  Lees verder…

Parole, parole