‘Rules based order means our order, not the international order’

“De stilzwijgende afspraak daarbij is, dat de VS in feite de regels mogen/moeten bepalen. Zelfs indien het internationale recht en de Grondwet van de VS zouden worden nageleefd, zou de reikwijdte ervan beperkt zijn.”

“De grote mogendheden schenden voortdurend het internationaal recht, net als kleinere mogendheden wanneer ze ermee weg kunnen komen. Kleine mogendheden doen het meestal onder de paraplu van een grote mogendheid die hen beschermt.”

Uit: Dit kon tot op de dag van de invasie voorkomen worden – meer uitleg in onderstaande video

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

“In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli.