Rijexamen in een andere taal?

Integratie?

Turken en Koerden die “worstelen” met het Nederlands kunnen theoretische en praktische rijvaardigheden voortaan in hun moedertaal (volg bruggetje, punt 7) aanleren in Aalst.

Administratief medewerkster Esra Kilic: ‘Onze voornaamste klanten zijn oudere vrouwen die vaak niet kunnen lezen of schrijven.’

“In een smal rijhuis aan het Keizersplein in Aalst is de eerste Turkse rijschool van Vlaanderen gevestigd. De baas van de zaak, Mustafa Sahbudak (51), geeft al 27 jaar autorijles in Nederland. ‘Het moet mogelijk zijn om deze cursussen in je moedertaal te volgen. Mocht jij in het Turks les krijgen, je zou het wellicht ook niet snappen. De lessen worden niet alleen in het Koerdisch en Turks gegeven, ook in het Nederlands.’Meer…”

Als ze niet kunnen lezen of schrijven, dan kunnen ze toch ook geen Turks of Koerdisch lezen of schrijven.  Mogen analfabeten een rijexamen afleggen, bovendien in een andere taal? Hoe gaat dat examen in zijn werk?  Gebarentaal, mondeling?  Hoe kunnen ze verkeersborden lezen met een tekst eronder?  Of de signalisatie op de snelwegen?  Moet de verkeerspolitie een taalexamen Turks of Koerdisch afleggen?

Lees ook: Rijbewijs zonder examen voor buitenlanders

FVE

14 gedachten over “Rijexamen in een andere taal?

 1. Als dat zonder subsidies gebeurt is het eigenlijk geen probleem. Maar het zou voor hen een mooie gelegenheid zijn om onze taal wat te leren.

  • Daar gaat het niet om, Frans, maar wel of analfabeten een rijbewijs kunnen halen. Ze kunnen nl. in geen enkele taal lezen of schrijven.

     • Waarde redactie,
      De titel “Rijexamen in een andere taal?” is een beetje verwarrend. De mogelijkheid om rijexamens in andere talen af te leggen heeft altijd al bestaan mits, tegen meerkost, een beëdigde tolk te betalen. Dit is dan ook waar uw bruggetje, punt 7, naar verwijst.

      Maar datzelfde punt 7 heeft NIETS te maken met het aanleren van rijvaardigheden in een rijschool. Een rijschool neemt GEEN examens af!

      Het is ook niet zo dat de Turkse meneer Mustafa zomaar met een rijschool kan beginnen, zelfs al geeft hij al 27 jaar les in Nederland. Om een erkende rijschool te kunnen beheren zal hij eerst moeten slagen in de daarvoor voorziene examens en beschikken over de nodige brevetten (mv.!) van beroepsbekwaamheid.

      De rijopleiding is nu, sedert kort, ‘n gewestbevoegdheid. Tot zeker +/- 20 jaar geleden was dat ‘n bevoegdheid van het toenmalige Ministerie van Verkeer. Toen was er duidelijk bepaald dat de lessen (in het Vlaams gewest) in het Nederlands worden gegeven. Welke taal de lesgever en/of rijinstructeur, in het leslokaal of in de leswagen spreekt, is natuurlijk moeilijk te controleren.

      U vraagt of analfabeten een rijbewijs kunnen behalen omdat ze niet kunnen lezen of schrijven. Om een theoretisch of praktisch examen af te leggen moet men niet kunnen lezen of schrijven… Men krijgt daar geen vragen voorgeschoteld waarop men zelf het antwoord schriftelijk moet formuleren. Anderstaligen krijgen de wettelijk voorziene hulp van ‘n beëdigde tolk. Of deze persoon slechts alleen maar vertaalt of misschien , in die andere taal, ook nog instructies geeft… dat is maar de vraag.

      Tenslotte, analfabeten zijn niet persé vreemdelingen. Geloof het of niet maar ook in 2015 zijn er 18-jarigen van onze eigen mensen die niet eens foutloos hun eigen naam kunnen schrijven. En geloof mij, dit is geen fantasietje van mij.

    • Joos, gelooft u echt dat de betekenis van de verkeersborden kennen volstaat om ‘n rijbewijs te komen?
     Er bestaan geen verkeersborden om, tijdens het praktisch examen, de plaats van de oliepeilstok te kunnen aanwijzen of om te kunnen zeggen hoeveel de wettelijke minimumdiepte van de groeven in de autobanden is.
     Er zijn evenmin verkeersborden die bepalen wanneer en welke lichten van de auto er moeten/mogen gebruikt worden. En al evenmin om aan te duiden hoe de regels zijn bij bv. het kruisen en inhalen… 🙂

 2. Rijexamen afleggen in een andere taal dan Nederlands. Frans of Duits is altijd mogelijk geweest met een tolk. Pikant verhaal in dit verband : wanneer dit in het Engels gebeurd kan er niet gesjoemeld worden omdat het personeel die de “multiple choise” vragen in het Nederlands stelt meestal ook Engels verstaat. Wat wel opviel is dat het slaagpercentage met Turkse en Marokaanse tolken veel hoger was dan het gemiddelde. Mits extra betaling gaven de tolken bij hun vertaling van de “multiple choise” vragen stiekem een aanduiding welk het juiste antwoord was. Dit spelletje heeft vrij lang geduurd. Tot het ogenblik dat men een beroep kon doen op meerdere tolken. Pas de dag voor het examen werd de tolk van dienst verwittigd zodat hij onmogelijk kontakt kon opnemen met de kandidaten. Volgelingen van de godsdienst van de vrede mogen probeemloos “ongelovigen” beliegen en bedriegen … het staat in de Koran.

    • Buitenlandse rijbewijzen van een groot aantal landen worden nog altijd zonder verdere controle of examen gewoon omgeruild. Er werden betreffende de erkenning van rijbewijzen met heel veel landen wederkerigheidsakkoorden gesloten…

     • Bij de omruiling is er geen controle over het al dan niet analfabeet zijn van de toekomstige eigenaar van ‘n spliksprinter nieuw belgisch rijbewijs… 🙂 🙂 🙂

Reacties zijn gesloten.