Quo vadis, Syria?

Deze foto heeft geen verdere uitleg nodig, zegt alles over de toestand waarin Syrië beland is. Een kunstenaar uit Aleppo publiceerde deze foto van een Vrijheidsbeeld-replica, gemaakt met de brokstukken van zijn huis. En hij voegde eraan toe:

“Dit is de vrijheid die zij ons brachten.”