Politieke wiskunde

Afbeeldingsresultaat voor rekenmachine animated gif

810.177 stemmen voor VB = 18 zetels
642.623 stemmen voor PS= 20 zetels


En ondanks deze scheeftrekking die de Vlamingen moet benadelen, zijn niet de bi-communautaire families (lib, christ, sos, ecofasc, comm) maar wel enkel en alleen de Vlaams-nationalistische de grootste familie: aan één kant van de taalgrens. Bovendien stemden meer mensen blanco dan op ecolo, de zogenaamde grote overwinnaars.

%% FLITS %% terug met de teletijdsmachine van professor Barabas: moest ik 50 jaar geleden aan mijn grootouders vertellen dat de drie partijen die 150 jaar België en Europa bestuurd hebben, nu om en bij de 35% zouden halen (samen he, niet elk apart) – ze zouden het niet kunnen geloven.
Moest ik mijn grootouders 50 jaar geleden zeggen dat er niet één maar zelfs twee nationalistische partijen zijn – ze zouden het amper of niet kunnen geloven.
Moest ik mijn grootouders 50 jaar geleden gezegd hebben dat die nationalisten de grootse politieke familie zijn, maar desondanks compleet machteloos is, ze zouden geen van beide feiten kunnen begrijpen.

Jan Boons

1 gedachte op “Politieke wiskunde

  1. Moslims zijn overtuigd van hun morele superioriteit ten opzichte van de ongelovigen en voelen zich geautoriseerd om anderen te discrimineren en zelfs te vermoorden.
    Op identieke wijze eigenen de Belgische traditionele partijen zich het monopolie op moraliteit toe en voelen zich derhalve gemachtigd om alle anderen uit te schakelen.

Reacties zijn gesloten.