Politieke roeping: pure zelfverloochening

Geld maakt niet gelukkig - Boomerang Cards

Volgens de officiële opgave van de financiële belangen van de leden (van het Europees parlement) verdiende Peter Petra De Sutter tot 15.000 euro bruto per maand gedurende de drie jaar voor haar mandaat in het parlement.

Concreet was dat als professor UGent/Universitair Ziekenhuis Gent 10.000 euro en een bedrag tussen 1.001 tot en met 5.000 euro bruto per maand als senator.

Officieel staat er: “Overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), van de Gedragscode doe ik (Petra De Sutter) opgave van mijn beroepswerkzaamheden gedurende de drie jaar voor mijn ambtsaanvaarding in het parlement, alsmede van mijn deelname in die periode aan comités of raden van bestuur van ondernemingen, nietgouvernementele organisaties, verenigingen of andere rechtens opgerichte organisaties:”

Als europarlementslid was Petra nog steeds professor aan de UGent/Universitair Ziekenhuis Gent met inkomsten tussen 1.001 en 5.000 euro bruto per maand.

Als vice-premier zal ze zowat 18.000 euro per maand verdienen.

Met dank geleend bij: https://pnws.be/groene-petra-de-sutter-verdiende-al-tot-15-000-euro-per-maand/