Politieke demagogie

Een voorbeeld van een janushouding

In de belgische politiek hebben we er al meer zien passeren.  Moraalridders, die oh zo verontwaardigd kunnen reageren, die ons een schuldgevoel aanpraten, pleiten voor een socialere houding, voor een financiële inspanning… Enfin, jullie weten wel wat en wie wij bedoelen.  En die zelf, doodgemoedereerd, zonder gêne langs de kassa passeren.  Alles legaal, dat spreekt vanzelf, maar is het ook deontologisch te verdedigen?

Ook binnen de partij van de witter-dan-Dash-predikanten heeft een man, die de illustere senaat voorzat, niet geaarzeld om zijn vertrekpremie op te eisen.  Hoewel hij zelf ontslag nam en elders zijn maandelijks loonzakje zal gevuld worden.   Hij trekt immers terug naar zijn biotoop, de universiteit.

Even in herinnering brengen.  Danny Pieters (N-VA), senaatsvoorzitter , trok op 3 september 2011 alle registers open tegen de hoge uittredingsvergoedingen van jobhoppers. “Voor de Senaat”, schreef hij toen, “zal ik in ieder geval binnen de maand een initiatief nemen om komaf te maken met de aangeklaagde excessen. Iemand die uit eigen beweging een einde maakt aan zijn politiek mandaat, kan niet op een uittredingsvergoeding rekenen. Dit lijkt de logica zelve”, klonk het toen in een opiniestuk met als titel ‘De daad bij het woord’.

Twee jaar later blijkt nu dat Pieters zelf zo’n premie aanvroeg. De huidige vicerector van de KU Leuven bevestigt. “Ik heb recht op een jaarloon als senator”, zegt de N-VA’er onomwonden.

“Ik heb geprobeerd het systeem te veranderen, maar ben op doffe weerstand gestoten bij de meerderheidspartijen. Als zij de verandering blokkeren, zie ik niet in waarom ik zou afzien van mijn uittredingsvergoeding“, reageert hij.

Van een voorbeeldfunctie heeft hij nog nooit gehoord.  Dat hij zijn partij daarmee een dienst zou bewijzen is blijkbaar ondergeschikt aan de stand van zijn bankrekening.

Het exacte bedrag dat hij zal krijgen, kent Pieters nog niet. Hij heeft recht op een vergoeding tussen het loon van een gewone senator en dat van een senaatsvoorzitter, tussen de 60.000 euro en 180.000 euro netto.

Fraaie toestand, is dat.  Wij dachten dat de N-VA voor de kracht van verandering stond. In elk geval denken ze alles te durven doen, getrouw de belgische traditie.

Daarom beschouwen ‘de mensen’ politici als veelbelovers, leugenaars en poenpakkers.  De N-VA maakt hiermee geen goede beurt en zal er ten gepasten tijde aan herinnerd worden.

Florent Van Ertborn

7 gedachten over “Politieke demagogie

 1. Elke partij begint als een contesterende partij.
  Wanneer zij echter voldoende aanhang krijgt wordt zij door het establishment opgenomen en mag zij mee aan de vetpotten zitten. Als tegenprestatie moeten zij dan hun meer extreme eisen laten vallen, hun minder extreme eisen moeten worden afgezwakt. De NVA is nu in die situatie aanbeland, wie dat anders had verwacht mag rustig als naïef bestempeld worden.
  Het VB is de enige partij die zich aan haar grondbeginselen houdt.

  • Ja, zo zie je maar weer.En de brave burger kan het vaak geen donder schelen allemaal.En de politici die hoor je hierover ook bijna niet want eens komen ze in dezefde situatie terecht.Money is the root of all politicians.

 2. Kijk mensen, ik kan deze persoon enkel gelijk geven.

  Als de franstaligen zijn voorstel enkel constant op “non” hebben onthaald, dan vind ik het niet meer dan normaal dat hij zich neerlegt bij de “democratische beslissingen” van het parlement.

  Het heeft geen zin om solo-slim te gaan spelen als men uw democratisch voorstel heeft afgeschoten.
  Ik kan die mens niks kwalijk nemen.

  Maar ik vraag me af of onze Kortrijkzaan De Clercq voor of tegen dat voorstel van de NVA man Pieters heeft gestemd, want dàt is iets anders. Indien hij voor het voorstel heeft gestemd, heb ik er evenmin een probleem mee dat hij met de cash naar huis gaat. Stemde hij tegen DAN vind ik hem een dikke profiteur.

  • Ik ben het daarmee niet eens. Hetgeen men heeft aangeraden voert men ook zelf uit en daarmee basta. Maar bij de NVA :Veel beloven en weinig geven doet de NVA er in vreugde leven

 3. Ik heb nooit vertrouwen gehad in de NVA en hier zie je het nogmaals, eigen belang eerst en luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden

 4. Hola, Danny Pieters leest ook Golfbrekers, anders was hij niet zo snel van gedachte veranderd.

Reacties zijn gesloten.