Politie moet beschermd worden

Politie moet beschermd worden

Ordediensten zoals het leger en de politie zijn in  Duitsland steeds meer het mikpunt van links tuig.  Wat er ook gaande is elders in de wereld, steeds vinden ze wel een reden ter rechtvaardiging van hun zgn. acties voor vrede, tegen globalisering, tegen de wapenindustrie, tegen munitiedepots, tegen gesloten asielcentra… kortom tegen de gevestigde waarden en normen van een normaal functionerende samenleving.  En dat kan behoorlijk escaleren.

De minister van binnenlandse zaken van de Duitse deelstaat Hessen, Boris Rhein (CDU), eist een betere bescherming van de politie.  “Zij zetten elke dag hun gezondheid voor het algemeen welzijn op het spel.  De toename van het geweld  moet voor de daders consequenties hebben.” Een mogelijkheid is een bijkomende speciale “beschermingsparagraaf” voor geweld op de politie  in het strafwetboek.

Hamburg: Linkse extremisten vallen de politie aan met stenen en flessen.

Ein Demonstrant schlägt in Lübeck einen Polizeibeamten nieder

Lübeck: een demonstrant valt een politieagent aan

Hij zegt dat niet zomaar.  Uit cijfers van het ministerie van justitie blijkt dat het aantal gewelddadige aanvallen op politieagenten verleden jaar met 9.9% stegen; 60.294 leden van de  ordediensten waren het slachtoffer.  De meeste aanvallen gebeurden in Berlijn: 95.3 vaststellingen op 100.000 inwoners.  Bremen volgt met 75.6 en Hamburg met 75.2 gevallen.

Ook de politievakbond eist een hogere strafmaat tot vijf jaar hechtenis.  Wie de politie aanvalt, moet ermee rekening houden voor langere tijd in de gevangenis te belanden.  De politievakbond legt de verantwoordelijkheid ook bij justitie, bij rechters die veel te mild zijn en de mogelijke maximum strafmaat niet opleggen.

4 gedachten over “Politie moet beschermd worden

  1. De tijd van oom agent , of agent uw vriend , wordt stillekensaan verleden tijd. Begin jaren 70 , toen ik als jonge agent op het volk werd losgelaten was er nog een soort van respect , niet voor mij als persoon , maar voor hetgeen wij in uniform vertegenwoordigden . Onze beschaving is over zijn hoogtepunt en bezig met het verval . Alles mag en moet kunnen . Vreemde culturen vreten aan onze samenleving en teren op onze maatschappelijke verworven rechten . Grote buitenlandse ondernemingen sluiten hun fabrieken , gaan lopen uit het land wegens te “plezante vakbonden” en te duur . Wereldwijde crisis , het geld is op . Regeringen wringen zich in allerlei bochten . De meest marginalen van geest of correcte politiekers zoals Groen en Rood , blijven sprookjes verkondigen . Ze zullen dit , ze zullen dat , zolang ze maar uit hun eigen zakken blijven . Betogingen tegen alles en nog wat , door een bende achterlijken die daardoor hun frustratries kwijtraken zoals na een voetbalmach. Wie kan er beter fungeren als boksbal , de politie natuurlijk , er is goed op kunnen kloppen lucht op , het zalig gevoel krijgen van macht , laten zien en voelen dat die marginale linkse troep niet met de kl.. laat spelen . Sta op verworpenen der aarde , dat zijn niet de betogers maar de orde-troepen die de laatste stuiptrekkingen van een geordende maatschappij proberen te redden.

  2. Duitsers zijn nu eenmaal altijd al vreselijk links geweest, denk aan de nationaalsocialisten, die ook al de moslims bewonderden en de joden haatten. Misschien is het goed dat ze nu zelf tot het besluit gekomen zijn dat hun volk moet verdund worden. Maar dat dat dan met vooral Turken moet gebeuren, zo mogelijk een nog agressiever volk, zal de toekomst uitwijzen.

  3. Volledig akkoord met Rene, we zijn in verval en dat dank zij de traditionele ^partijen die voor linkse standpunten hun broek afstaken

  4. De grote schuldigen zijn de magistraten die in West Europa agressie tegen politie- mensen zo danig laag sanctioneren of seponeren dat bepaalde milieus hun frustraties op die wijze kunnen ventileren. Ik herinner mij enkele Vlaams-nationalis – tische betogingingen jaren geleden waar het omgekeerde zich voordeed en waarbij oudere latere collega’s met trots vertelden hoeveel betogers ze hadden neer gemept (voor hen ware heldendaden) met volledige toestemming van hun oversten.

Reacties zijn gesloten.