12 gedachten over “Pegida Vlaanderen

 1. Gaat die socialistische burgemeester ook een gas boete uitdelen van 250€ aan de deelnemers?

 2. Zal er zijn.

  We zijn zover. GvA neemt klakkeloos de berichtgeving van het AFF over om het extremisme van Pegida Vlaanderen en deelname van Nederlandse neonazi ‘s te bewijzen. Nee, ze maakten het nog uitgebreider volgens datzelfde AFF. AFF MEENDE Florens van der Kooi, actieleider van Voorpost, en nog andere Nederlanders te herkennen, maar zijn broer Ben moet erbij geweest zijn dat kan niet anders. Bij GvA is geen sprake meer van ‘menen te herkennen’.
  In ieder geval waren Willem van Dijk en Tom van der Hoek aanwezig. Het AFF zag hoe ze door Luc Vermeulen hartelijk begroet werden bij café Pelikaan, of het diegenen waren die werden opgepakt zag het AFF helaas niet meer.
  Verder toont GvA een foto van beide hoger genoemde heren op de militaire begraafplaats Ysselsteyn in Nederlands Limburg om de daar begraven SS’ ers te gedenken, met hakenkruis en SS vlag. Voor de gelegenheid werden de foto’s onherkenbaar gemaakt. Waarom? Boven de afbeelding prijken immers de zeer herkenbare foto’s van beiden.
  Zou ze uit de trucage doos komen? Ik neem niet aan dat je in Nederland met dergelijke vlaggen op een militair kerkhof kunt paraderen, daar waar het zelfs verboden is om de oude Princevlag, oranje, blanje, bleu, boven te halen.

 3. Minder verdraagzaam dan BDW van de NBA is moeilijk maar van een socialist, zou ik het nog begrijpen dat hij tegen Pegida is, daar de meeste islamieten voor hem stemmen

  • Roger,
   Het is natuurlijk meegenomen voor Termont dat hij zijn stadskas kan spekken, waarom zou hij die kans laten liggen als socialist? En dan nog wel op de kap van anti islam betogers. Ik kan het mij amper voorstellen.

 4. Zowel in Duitsland als in B wil men PEGIDA in het hoekje van de neonazi’s duwen. Deze zienswijze is compleet absurd, omdat:
  In het verleden liep de Nazitop erg hoog op met de islam en dat was en is nog altijd wederkerig. ‘Mein Kampf’ is nog steeds het best verkochte boek in de islamitische landen, na de koran. De houding tegenover Joden, zowel van de Nazi’s als van de islam is identiek. Beide verheerlijken ook het geweld en zagen/zien het als een middel om de wereld te veroveren.
  Hoe kan PEGIDA dan gelieerd worden met de Nazi’s als ze betogen tegen de islamisering? Zoiets kan alleen maar een ‘Hou-de-dief’ leugen zijn, ontsproten aan de waanzinnige abnormaliteit van een links gedrogeerd brein.

 5. Wat mij in deze hele zaak stoort, is de houding der bisschoppen. Ze moeten toch ook weten wat moslims aanvangen met Assyrische, Koptische en andere christenen, en met joden. Als men vreedzaam wil betogen tegen deze misdadige leer, die ons met medewerking van een laffe overheid wordt opgedrongen, dan is de bisschop ontstemd, vraagt de gelovigen (die op hem rekenen om hun geloofsovertuiging te steunen) om geen lid te worden van die (ze zeggen bijna “misdadige”) organisatie. Het is duidelijk – zoals al eerder gezegd – dat het Christendom heeft weten te overleven, niet dank zij, maar ondanks de bisschoppen en de theologen !

 6. Dit zal door de redactie wel gecensureerd worden, maar het besluit van dit alles is dat de Vlaming de werkwijze van de Pro-Gazabeweging, Anti-Facistisch Front, de Internationale Socialistische beweging en de vakbonden door middel van, politioneel ongestraft, straatgeweld moet overnemen. Het gaat niet op dat wij lijdzaam moeten toekijken en TOEGEVEN aan een linkse tot uiterst-linkse minderheid om onze toekomst te vrijwaren.

  • Jean-Marie, hierbij een tekst van Jef Elbers dat verscheen in Berkenkruisje, uitgave maart-april 2015, verwacht je van hen de door u aangehaalde werkwijze?

   VLAANDEREN
   Er zijn geen weiden als wiegende zeeën. En ook de Noordzee is vervuild
   Alleen blijft de wind, die zoals in ‘ t verleden over de lafheid van de Vlamingen huilt.
   De Vlamingen, die eens als vrije poorters de Franse ridderfleur versloegen
   En op een nacht, met terreur en met moorden, ‘t Brugse verraad de dood injoegen.
   Maar dat is allemaal ‘historie’ : ons volk heeft lijdzaamheid geleerd
   Een volk zonder fierheid, een volk zonder glorie,
   nog eenmaal opstandig voor Outer en Heerd,
   Nog eenmaal een kruistocht voor God en zijn Kerk,
   en boerenzonen met lijven als beren
   Trokken in drommen naar ‘t missiewerk om er de negertjes Frans te leren.
   Jongens van ons volk, in Flanders Field, kleurden met hun bloed de papavers rood
   Voor een staat, die hun bloed niet verdiende
   en hen verstoorde tot zelfs in hun dood.
   Knapen nog, vol idealen, vielen neer in ‘t steppengras
   Omwille van leiders met hun verhalen, dat het voor God en Vlaanderen was.
   En zij die terugkeerden werden verstoten, hun harten, hun huizen uitgebrand.
   En als verraders opgesloten door mensen van hun eigen land.
   Bleke studenten betogen voor vree en tegen verdrukking in ‘t buitenland.
   Altijd voor anderen, altijd voor vreemden, don Quichottes van een apenland.
   Deftige burgers bouwen bedrijven en villa’s het gaat hen voor de wind.
   Hun dure wagens en dito wijven en hun welvaart maakt hen blind
   voor het feit dat ze niet vrij zijn en daaraan helpt geen parlement.
   Een illusie van gearriveerd zijn voor een kleine selecte bend’
   Waarvoor de andere Vlamingen stemmen.
   En maar mopperen op de staat, en ‘Ze zullen hem niet temmen’
   waarna elkeen naar huis toe gaat. De politiek is nu verpest
   en dat zal iedereen beamen.
   Maar na het ‘itta missa est’ van hun partijvoorzitters zeggen ze ‘amen’.
   Waar is der ouderen fierheid gevaren, vervangen door lamheid met schagrijn.
   En ik beken, na al die jaren dat het moeilijk is een Vlaming te zijn.
   Want er zijn geen weiden als wiegende zeeën en ook de Noordzee is vervuild.
   Alleen blijft de wind, die zoals in ‘t verleden
   Over de lafheid van de Vlamingen huilt.

   MET DANK AAN JEF ELBERS.

   • Inzet verdient steun. Een abonnement op Berkenkruisje kost ocharme slechts 15 euro voor tweemaandelijkse uitgaven (uitgezonderd juli en augustus). Je kan terecht op e-post : berkenkruisje.smf@telenet.be

    Stuur eveneens een e-post aan Jef Elbers om Golfbrekers bekend te maken. Wie weet komt er een bijdrage van hem.

    • Ik zal zijn gedicht plaatsen en hem nadien met vermelding van het bruggetje en e-bericht sturen. Trouwens, heb hem al meer dan eens ontmoet.

 7. Ik heb in de tijd heel goed pater Brauns gekend, ik denk mocht hij nu nog leven hij aanwezig zou zijn geweest op de Pegida betoging in Antwerpen Maar er bestaan geen geestelijken meer zoals pater Brauns

  • Inderdaad, Roger, hij was een leeuw en als een leeuw kon spreken zou hij praten als pater Brauns. Hij had een grote liefde voor Vlaanderen en de taal. Ik hoor hem nog, het moet in Veurne geweest zijn midden jaren zestig, zijn donderpreken afsteken tegen diegenen die het verdiende. Hij sprak toen ook over het belang van onze taal, zei dat je zonder de kennis van het Nederlands geen volwaardig theoloog kon zijn, omdat ze anders de belangrijke werken in vertaling moesten lezen. Hij kon het weten.
   In mijn prille jeugd heeft hij indruk op me gemaakt en wie of wat in je jeugd indruk op je maakt, laat je nooit meer los.

Reacties zijn gesloten.