Overbodig? Overbodig!

Juicht, landgenoten, juicht!  Er komt een webstek waarop overbodige wetten kunnen gemeld worden.  Initiatiefnemer is de overheid zelf in de persoon van Patrick Dewael (OVLD) en Els Van Hoof (CD&V).  Wij dachten nochtans dat die partijen al jaren mee de wetgevende instrumenten in handen hadden.

Naar verluidt zou een college van procureurs-generaal al vijf jaar lang een lijst van overbodige of slecht gemaakte wetten opstellen, maar daar werd niet veel mee gedaan.

Wij kunnen ons zo wel een en ander voorstellen dat in de vuilbak mag gekieperd worden.  Zo zijn er de grendelwetten, de anti-discriminatiewetten, de pestwetten, de verkeerswetten, de belastingswetten, de EU-wetten, de immigratiewetten,  enz… En wat ons betreft mag een groot deel van de politiekers ook ineens mee afgeschaft worden.

FVE