Over de dhimmitude van Europa, dat zich laat zich afpersen door Hezbollah

Foxy avatarEuropa laat zich afpersen door Hezbollah

Recente gebeurtenissen in Bulgarije en Cyprus bewijzen onomstotelijk dat Hezbollah zeer actief is in Europa waar het straffeloos geld inzamelt, geld witwast, handel drijft in verdovende middelen, leden aanwerft en aanvallen beraamt.

De voornaamste reden van het staatsbezoek van de Israëlische premier Shimon Peres gedurende een week aan Brussel, Parijs en Straatsburg van 5 tot 12 maart was om de aarzelende Europese leiders ervan te overtuigen om de Libanese Hezbollah beweging als terreurorganisatie te bestempelen.

Door Hezbollah op een zwarte lijst te plaatsen zouden de militanten geen toegang hebben tot een belangrijk deel van hun fondsen door het bevriezen van hun bankrekeningen en bezittingen in Europa. Het zou ook de samenwerking bevorderen tussen Europese politiediensten die erop gericht zijn om Hezbollah leden, die in gans Europa vermoedelijk ondergedoken leven, te vervolgen en aan te houden

Meerdere westerse landen, inbegrepen de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nederland hebben Hezbollah al jaren geleden officieel als een terroristische organisatie veroordeeld. De EU heeft echter standvastig geweigerd om Hezbollah te sanctioneren.

Europese leiders zeggen dat ze niet over genoeg informatie te beschikken om te oordelen of Hezbollah zich wel of niet bezig houdt met terrorisme. Ze hebben geprobeerd zich te verantwoorden met te zeggen omdat het over de legaliteit gaat en niet over de moraliteit, er wettelijke bewijzen nodig zijn van de schuld van Hezbollah.

Wel, daar is nu eindelijk duidelijkheid over: enkele weken geleden werd de betrokkenheid van Hezbollah in de terroristische aanval op 18 juli 2012 in het vakantieoord aan de Zwarte Zee, Burgas, waarbij vijf Israëlische toeristen en hun chauffeur werden gedood, door de Bulgaarse autoriteiten vastgesteld.
De openbare verklaring van Bulgarije op 5 februari, die kwaad bloed heeft gezet bij vele Europese landen die schrik hebben om Hezbollah te provoceren, was de eerste maal dat een EU lidstaat officieel heeft vastgesteld dat Hezbollah schuldig is aan het plegen van een terroristische aanval op Europees grondgebied.

Europese ambtenaren hebben al lange tijd hun aarzeling tegenover Hezbollah goed gepraat door te verklaren dat de organisatie bestaat uit een militaire- en een politieke vleugel en dat door de eerste aan te pakken men de tweede zou verlammen met als gevolg het evenwicht te verbreken in Libanon en in het gehele Midden Oosten.

Vele analisten zeggen echter dat deze hoogstaande reden een rookgordijn is waarachter de Europeanen zich verschuilen om de ware reden van hun terughoudendheid tegenover Hezbollah te verbergen namelijk: angst, angst en meer angst.

Europeanen zijn bang om Hezbollah te noemen wat ze zijn door hun angst voor represailles tegen Europese belangen in en buiten Europa. Europeanen vrezen ook dat als zij een hard standpunt innemen tegenover Hezbollah deze organisatie haar geheime cellen zal activeren en aanvallen zal uitvoeren in Europese steden. (Volgens een gelekt rapport van de Duitse Inlichtingendienst zijn er meer dan 900 Hezbollah leden in Duitsland alleen).

Daarbij komt nog dat Europa aanvallen van Hezbollah vreest tegen Europese troepen, de UNIFIL, die deelnemen aan een VN missie in Libanon.

In Spanje o.a., waar Hezbollah in april 1985 betrokken was in een bomaanslag op een restaurant nabij Madrid en waar 18 Spaanse burgers de dood vonden, werd deze zaak gesloten in 1987 bij gebrek aan aanhoudingen.

Nadat in juni 2007 zes Spaanse vredesactivisten gedood werden bij een bomaanslag van Hezbollah in het zuiden van Libanon werd Hezbollah aangeworven door bange eerste minister Zapatero om Spaanse troepen te beschermen, waarschijnlijk om zijn eigen baan te vrijwaren.

In minder dan een maand na deze aanslagen werd bekend dat agenten van de Spaanse Inlichtingendienst geheime ontmoetingen hadden met Hezbollah militanten die akkoord gingen om escortes te leveren ter bescherming van Spaanse UNIFIL patrouilles. De tegenprestatie was dat Spaanse troepen de andere kant zouden opkijken terwijl Hezbollah zich herbewapende voor zijn volgende strijd tegen Israël.

Onlangs verklaarde de Spaanse Regering dat het tegen het einde van 2013 zijn troepenmacht binnen UNIFIL met de helft zal verminderen. Het is duidelijk dat zowel Spanje als zijn Europese partners aan de letter en de geest van VN resolutie 1559 hebben verzaakt waarvan het belangrijkste doel de ontwapening was van Hezbollah en de controle over zuid Libanon terug te geven aan de Libanese strijdkrachten.

Europeanen zijn ook bang om de duizenden onrustige jonge moslim immigranten op te hitsen , die verspreid zijn in hun steden over gans Europa,. De angst voor kwade moslims is in feite zo sterk in Europese hoofdsteden dat islam in feite al een vetorecht heeft op de Europese buitenlandse politiek.

Na het onderzoek in Bulgarije was er ook de rechtszaak in Cyprus van Hossam Taleb Yaakoub, een gevangen genomen lid van Hezbollah met de (dubbele) Zweedse en Libanese nationaliteit, en die er van verdacht wordt aanvallen te beramen op Israëlische doelwitten. Het proces waarvan het slot gepland is op 7 maart heeft menig inzicht gebracht in de geheime operaties van Hezbollah in Europa.

Samen geven de recente gevallen in Bulgarije en Cyprus het ontegensprekelijke bewijs dat Hezbollah zeer actief is in Europa waar het straffeloos geld inzamelt, geld witwast, handel drijft in verdovende middelen, leden aanwerft en aanvallen beraamt.

Zelfs deze nieuwe onthullingen zullen de EU er niet toe brengen om Hezbollah als terroristische organisatie te bestempelen en zijn financiering te beletten. Inderdaad de Europese ambtenaren hebben laten verstaan dat ze de vrede met Hezbollah willen bewaren.

Nadat Bulgarije de betrokkenheid verklaarde van Hezbollah drong de antiterreur adviseur van President Barack Obama en zijn genomineerde leider van de CIA, John Brennan, er bij Europa op aan om Hezbollah te veroordelen: “Wij vragen onze Europese partners en ook de andere leden van de Internationale gemeenschap de nodige maatregelen te treffen om de infrastructuur van Hezbollah te ontmaskeren en de financiering van de groep en haar actieve netwerken te ontwrichten om toekomstige aanvallen te voorkomen.”

Maar Catherine Ashton, de hooggeplaatste EU verantwoordelijke voor buitenlandse politiek antwoordde zonder zelfs Hezbollah te noemen. Ze zegde enkel dat er nu “nood was om na te denken” en verder dat: “de gevolgen van het onderzoek moeten ernstig overwogen worden omdat ze betrekking hebben tot een terroristische aanval op EU grondgebied die resulteerden in het doden en kwetsen van onschuldige burgers.”
Carl Bildt, de Zweedse minister van Buitenlandse zaken ging zo ver zijn verbolgenheid tegenover Bulgarije uit te drukken om Hezbollah te beschuldigen. Op 5 februari tweette hij: “We moeten ernstig nadenken over de gevolgen van de beschuldiging door Bulgarije dat Hezbollah achter de terroristische aanslag zou zitten.

Slechts één Europese lidstaat, Nederland, heeft de moed gehad om de volledige Hezbollah organisatie in 2004 op een zwarte lijst te zetten. In een recente boodschap verklaarde de Nederlandse Ambassade in Israël: “Sedert 2004 heeft Nederland opgeroepen om Hezbollah op de Europese lijst van terreur organisaties te zetten en heeft bij zijn Europese partners aangedrongen om dit te steunen.”

Indien de EU uiteindelijk uit schaamte Hezbollah aan de lijst van terreur organisaties toevoegt dan zal ze waarschijnlijk het voorbeeld van Groot Brittannië volgen en niet dat van Nederland.

In 2008 sloeg de Britse regering Hezbollahs militaire vleugel in de ban als gevolg van een aanval op Britse strijdkrachten in Irak. Maar de linkse regering ging niet zover om Hezbollah te verbieden om in Groot Brittannië te werken met het argument dat de militaire vleugel niet verbonden is met de politieke vleugel.

In de voorbije weken heeft de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, William Hague, er bij de EU herhaaldelijk op aangedrongen om het Britse voorbeeld te volgen en enkel de militaire vleugel van Hezbollah onwettig te verklaren. Hoewel deze “regeling” de EU zou toelaten te zeggen dat belangrijke maatregelen tegen de organisatie werden genomen maken de leiders van Hezbollah dit onderscheid niet.

Sheikh Naim Qassam, de tweede in rang aan het hoofd van Hezbollah, met als titel afgevaardigde secretaris generaal, heeft de Britse poging om de groep te splitsen in een militaire en een politieke vleugel verworpen. In een artikel in de Los Angeles Times van april 2009 zegde Qassam: “Hezbollah heeft slechts één leiderschap. De leiding die het parlementaire- en regeringswerk bestuurt leidt ook de jihad in de strijd tegen Israël.

De Israëlische Eerste Minister, Benyamin Netanyahu, was het daarmee eens en zegde: “Er bestaat maar één Hezbollah, het is één organisatie met één bestuur.”

Avi Dichter, de Israëlische Minister van de Verdediging van het thuisfront en vroegere directeur van Shin Bet had hierover het volgende te zeggen: “Beweren dat Hezbollah leider Hassan Nasrallah enkel een politicus is, is belachelijk. …Vragen of Hezbollah een terroristische organisatie is hetzelfde als te vragen of Parijs de Franse hoofdstad is. Wie slaapt hier? Zijn wij in Israël aan het slapen of slapen de Europese landen? Er is geen betwisting.”

De Israëlische Ambassadeur bij de VN, Ron Prosor, schreef het volgende in het in Washington DC magazine “Foreign Policy”: “Bekijk het zo: “Hezbollah een liefdadigheidsorganisatie noemen is hetzelfde als Al-Qaida een stedelijke organisatie van ruimtelijke ordening te noemen omdat ze alle hoogbouw met de grond willen gelijk   maken. … De EU moet de morele en politieke moed vinden om Hezbollah op haar lijst van terreurorganisaties te plaatsen. Ze moet een duidelijke boodschap brengen zodat Hezbollah Europese burgers niet langer straffeloos als doelwit kan gebruiken.”

Soeren Kern, Gatestone Institute

Vertaling: Foxy

Bron: http://www.gatestoneinstitute.org/3614/europe-hezbollah