Oorzaak en / of gevolg van WO II

Wie heeft stokebrand gespeeld?  Oorzaak en/of gevolg van WO II. 

De Duitsers zijn immers met hun uitbreidingstocht naar het oosten begonnen.  Of was het Verdrag van Versailles de oorzaak van het kwaad?

Klik op “meer weergeven” onderaan de video voor meer info (in het Duits):

FT

 

 

5 gedachten over “Oorzaak en / of gevolg van WO II

 1. Interessant om weten, maar was dat niet de oorlogsbuit? En als D gewonnen had, zouden ze Polen en Rusland, en de rest van Europa, niet hetzelfde aangedaan hebben?

 2. De geschiedenis van wat er zich werkelijk heeft afgespeeld achter de schermen van WO II moet in feite nog geschreven worden. Af en toe duikt er een boek op, dat dan wordt doodgezwegen door de media, maar er is gelukkig internet waar dan links en rechts wat delen van de puzzel te vinden zijn. Een totaal beeld ontbreekt vooralsnog.
  Ik geef een opsomming van enkele elementen die nuttig zijn voor de waarheidsvinding :
  1. De brief van Albert Pike aan Mazzini waaruit blijkt dat WO I en WO II gepland waren.(en uiteindelijk volgens plan verlopen zijn).
  2.In de 1880 jaren verschenen er in het Engelse tijdschrift TRUTH landkaarten met de toestand van Europa na WOI en WO II. Er was toen ook al sprake van een “Oostblok”!! Bron : Das Schwarze Reich van E.R. Carmin pagina 55.
  3.Reeds in 1929 was het Britse min. van buitenlandse zaken reeds volop bezig met het verzamelen van inlichtingen in Duitsland met het oog op een “Bombenkrieg”.
  In 1936 startte men dan met de actieve voorbereiding om de Duitse steden plat te bombarderen. In de herfst van 1940 was men dan klaar. Bron : idem, pagina 179.
  4. Het boek Das Schwarze Reich geeft ook een beeld van al de occulte machten die betrokken waren bij het poten zetten van het Nazi regime.Op pagina 54 is er de veelzeggende titel :
  “Wir machen die Melodie, und Hitler tanzt danach”.
  5.In 1938 redde Londen Hitler van de afzetting door de Wehrmacht
  http://henrymakow.com/2014/11/British-saved-hitler-from-German-army-coup.html
  De top van nazi-Duitsland zat vol met verraders :
  http://www.henrymakow.com/hitler_and_bormann_were_traito.html
  6.De 2de WO kan evenmin los gezien worden van de Spaanse burgeroorlog. Bij nader inzien komen we hier eerst terecht in Moskou, bij Stalin, voor een grondige studie zie :
  http://www.gutenberg-e.org/kod01/frames/fkod01.html
  http://www.gutenberg-e.org/kod01/frames/fkod23.html
  7.Over de achtergronden van het conflict tussen Nazi – Duitsland en de USSR is er de tekst “Red Symphony” van Rakowsky :
  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/red_symphony.htm
  Dit geeft een totaal ander beeld van de achtergronden dan de “officiële versies”.
  Het startpunt is de opvolging van Lenin door Stalin, in plaats van Trotski, de man van de “banksters” en de rol gespeeld hierin door de “banksters”.
  8.Over de toestand in het Oosten en de operatie Barbarossa is er recent een boek waaruit de offensieve plannen van Stalin blijken ten einde het ganse westen te veroveren :
  http://www.gnosticliberationfront.comexposing_stalins%20plan%20to%20conquer%20europe.htm met het boek :
  Poslednyaya Respublika (“The Last Republic”), by Viktor Suvorov (Vladimir Rezun).
  Dit boek geeft opnieuw een totaal ander zicht op wat er zich daar werkelijk afspeelde.
  9.De 2de WO was dan ook een “charade”, maar dan wel een bloedige van een ongeziene omvang.
  http://henrymakow.com/martin_bormann_was_rothschild.html
  De regisseurs zaten dan ook in Londen, in The City.(en ze zitten er nog!!).
  Het is op deze “regisseurs” dan men zich moet concentreren in plaats van op de “uitvoerders”.

  • De sovjets moesten na WOII een tijd terreur en verwoesting in Duitsland verbreiden, gaf het dan de hand met de woorden ‘die Vergangenheit ist vergessen, lasst uns neu beginnen’. Voor Amerika en geallieerden gold het plan ‘ we sparen jullie, maar het verleden zullen we jullie eeuwig voorwerpen’. Dezelfde idee van het Verdrag van Versailles : de tegenstrever er voor altijd onder houden om hem tot wraak te dwingen daar hij dagelijks aan de smaad herinnerd wordt.

 3. Een een andere kijk op het ontstaan van de WO II en de kuiperijen die er aan voorafgingen,vindt men in het hiernavolgende bruggetje.
  http://www.voltairenet.org/article187534.html
  De tekst is uit Russische bron.. en dient voor een beter begrip samen gelezen te worden met de “Rakowsky papers” (=The Red Symphony).
  Het bevestigt dus, eens te meer, de rol van de “banksters” van The City en Wallstreet!!
  Dit bevestigt ook het onnoemelijke bedrog dat elkaar gepleegd wordt bij al de herdenkingen en vieringen n.a.v. WO II.

Reacties zijn gesloten.