Ook in Nederland groeit het wantrouwen

… niet alleen t.o.v. de politiek maar ook t.o.v. de pers

We herkennen het fenomeen: als er in een persbericht slechts “jongeren” genoemd worden zonder naam of verdere gegevens, dan is dit even veelzeggend als hun namen te vermelden. Sowieso gaat het dan om een minder bedeelde, gediscrimineerde, getraumatiseerde minderheid, die vaak ook nog eens aan psychische problemen lijdt.