Onrustwekkende voorspelling

Kolonel Douglas McGregor geeft zijn visie weer op de toekomst. En die ziet er niet rooskleurig uit.

  • Het vredesverdrag met Egypte komt in gevaar daar Netanyahu de “Philadelphia Corridor” (video’s en bruggetje onderaan)- de grens tussen Gaza en het Egyptische Sinaï – wil herzien. M.a.w. Israël zou ook daar de touwtjes in handen willen hebben.
  • Het Gaza-conflict heeft de Arabische landen herenigd, de cohesie van de moslims verstevigd. Zelfs interne conflicten tussen deze landen worden op de achtergrond verbannen in ‘t gezamenlijk verzet tegen Israël en de VSA.
  • Voorspelt een gas- en olie⁻embargo, wat China nerveus maakt.
  • Verwacht een vernietigende strijd tegen Hezbollah. Waarbij Libanon ook in de prijzen zal vallen.
  • Wat dan weer Iran in beeld brengt. En Turkije. En alle landen uit de regio die de Zuid-Afrikaanse genocideklacht bij het Int’l Gerechtshof van Haag tégen Israël steunen.
  • Rusland zal niet aan de zijlijn staan kijken als de VSA Iran plat bombarderen.
  • En dan zijn er nog de Turken. Erdogan waagde zich reeds aan de voorspelling dat er een dag zal komen waarop de Turken in Gaza zullen vechten.
  • Enz.
  • Op de vraag of de kans bestaat dat de VSA Israël duidelijk zullen maken: “Nu is het genoeg!”? “Kunnen de VSA Israël doen ophouden?” is het antwoord; “Neen, het zou mij ten zeerste verbazen.”

De rest van zijn mededeling kunt u volgen via de aangeboden ondertiteling en vertaling via de icoontjes onderaan.