2 gedachten over “Om 15 uur debat Filip Dewinter vs. Joël De Ceulaer

 1. Zo zeg, Dewinter neemt weer eens een loopje met ons partijprogramma. Na de doodstraf, nu het homohuwelijk … en dan dat praatje van de vrijheid te doen en te laten wat men wil in de eigen bedstee is behoorlijk afgezaagd. Natuurlijk doet en laat iedereen wat hij wil, en natuurlijk zal ook ik als nationalist het standpunt in nemen dat iedereen verliefd mag worden op iedereen (kinderen en bestialiteiten uitgezonderd) maar het is als nationalist ook wel mijn verdomde plicht om tegemoet te komen aan het adagium dat de staat steunt op de gezinnen zoals de gezinnen steunen op de staat. Dat verhaal eerlijk, consequent, respect- en begripvol vertolken is veel belangrijker dan altijd weer op dezelfde manier om de hete brij heen te draaien. Ik verwacht van nationalisten toch meer diepgang dan laf rondom de vraag draaien om maar niet te moeten toegeven dat nationalisme geen uitstaans heeft met bepaalde liberale dweperijen. Liberale dweperijen waarvan Dewinter zich nog al erg vaak bedient in zijn godsdienstoorlogje.

  Straks moet ik Dewever nog gelijk gaan geven als die in Knack ‘onze’ Dewinter ‘waardeNloos’ noemt. Dewinter is immers heel duidelijk het nationalistische spoor bijster en slaagt er duidelijk niet in om deftig en respectvol positie in te nemen jegens de waarden van de verlichting. Lees trouwens de vraag in Knack waarop Dewever deze uitlating doet er maar eens heel nauwkeurig op na! Hier schiet de journalist echt wel op de archilleshiel van Dewinter’s discours!

  Het gaat over het algehele verval, over decadentie, over die instituten die een volk dragen, weerbaar en levensvatbaar houden.

  En dan die ranzige tweets genre ‘Blankenberge’. Waarom? Aandacht? De Ceulaer smult er alvast van, dat is duidelijk! Door Dewinter op te voeren ligt de weg open om de vernieuwing en verjonging aan te vallen. Daar is het De Ceulaer natuurlijk echt om te doen. Of gelooft er hier echt iemand dat Joël meent dat Phillip de invloedrijkste van de afgelopen 30 jaar is? Neen! Die man is, was en blijft een vijand van het Vlaams nationalisme. En als Uw vijanden Uw beginnen op te vrijen, boer pas op Uw ganzen!

  Wakker worden kameraden! Het nationalisme dat Karel Dillen ons gegeven heeft is veel te schoon om zo te laten verkwanselen!

  • EJ,
   Ik verwijs in eerste instantie naar de publicatie van Jos Wouters en mijn reactie daarop. Deze moet men voor ogen houden om het volgende te kunnen begrijpen.
   Om een logemafioso als De Ceulaer te lijf te gaan moet men dus beschikken over :
   1. Een juiste en volledige diagnose van de kanker, met naam en toenaam,
   2. Een goede kennis van het verleden,
   3.een goede kennis van de “vijand”.
   Bij De Ceulaer gaat het om een psychopathische persoonlijkheid. Zo een individu dient aangepakt te worden op het niveau van het “schuim van de straat”, waarbij men een taal spreekt die hij verstaat. Dit wil zeggen : men start het debat met hem te ontmaskeren als een verrader en met hem de huid vol te schelden, idem als hij onderbreekt.
   Men mag zich niet verdedigen, maar men moet hem steeds aanvallen, en bij voorkeur met dolksteken in de rug en slagen onder de gordel. T.o.v. een psychopaat is alles toegelaten cfr de staat van wettige zelfverdediging.
   Als het bv over “ethische problemen” gaat, dient de nadruk te liggen over het gebruik ervan om onze maatschappij te vernietigen, en de “saboteurs” moeten hierbij dan ook met naam en toenaam genoemd worden. Idem voor andere wapens die worden ingezet.
   Er is echter nog een belangrijke voorwaarde om de strijd aan te gaan met een loge mafioso zoals Joël.
   Men moet de handen volledig vrij hebben, en vrijuit kunnen spreken.
   De vraag is of dit nog wel het geval is?? Dit geldt ten andere niet alleen voor het Vlaams Belang maar ook voor andere “rechtse” (sic) partijen in de EUSSR.
   Als men immers zijn ziel heeft verkocht aan de duivel, dan moet men niet alleen zwijgen maar ook de door de duivel afgekondigde leugens herhalen. Joël weet dit, Bartje ook… zoals nog zovelen anderen.
   Het gevolg is dan een debat zoals hierboven… daar waar het heel gemakkelijk zou zijn geweest om Joël af te maken.
   Het is de infiltratie en manipulatie van de rechtse partijen in de EUSSR, dat het werkelijke probleem en gevaar is.
   Een infiltratie & manipulatie waarover ook door Knack, Joël, Bartje enz… schijnheilig vals wordt gezwegen. Men maakt er wel gebruik van om zichzelf uit de wind te zetten. De infiltranten en Joël & Bartje en soortgenoten dienen immers dezelfde “machten”. (is het niet van willen, dan is het van moeten).
   Spijtig voor alle mensen die te goeder trouw zijn, maar meegesleurd worden in dit bedrog.
   Alleen de waarheid kan ons dan nog redden!!!!

Reacties zijn gesloten.