NL: geen aprilvis

Logo Computer Clipart Bild kostenlosComputers nemen examen af

Veel inburgeraars halen onterecht taaltoets

Talloze inburgeraars slagen voor de spreekvaardigheidstoets terwijl ze in de praktijk amper Nederlands spreken. Dat blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws, op basis van gesprekken met inburgeraars, taaldocenten en onderwijsinstellingen.

Nieuwkomers komen zo in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning, zonder kennis van het Nederlands. Experts wijten dat aan het feit dat computers het examen afnemen.

Slagen zonder goed begrip

Tijdens het examen worden cursisten beluisterd en beoordeeld door computers. Nieuwkomers moeten telefonisch zinnen nazeggen en tegenstellingen reproduceren die door een computer worden beoordeeld.

Papagei Clipart Bild kostenlosMaar inburgeraars die goed kunnen ‘papegaaien’ slagen voor deze toets zonder dat ze begrijpen wat ze zeggen. Taaldocent Adrienne de Jong: “Op die toets moet je de computer napraten en als je dat maar goed genoeg kan, dan slaag je voor de toets.”

‘Toetsvragen uit hoofd leren’

“Inburgeraars zorgen dat ze de toetsvragen onder de knie hebben, maar dat heeft niets met taalvaardigheid te maken”, zegt taalwetenschapper Ineke van de Craats, die taaldocenten opleidt.

Sinds 2006 zijn honderdduizend inburgeraars voor de spreekvaardigheidstoets geslaagd. Volgens Van de Craats slaagt twintig tot dertig procent van die groep met een score die hoger is dan het daadwerkelijke taalniveau dat ze beheerst.

Asscher belooft verbetering

Minister Asscher (Sociale Zaken) belooft in RTL Nieuws de toets te gaan aanpassen. “Het is belangrijk dat mensen die hier naartoe komen zich ook verstaanbaar kunnen maken. Ik ben van plan om de kritiek die er op deze toets is te gebruiken om de toets verder te verbeteren.” Eerder dit jaar werden al Kamervragen gesteld over inburgeraars die onterecht zouden zakken voor de toets.

Tot vorig jaar moesten inburgeraars het examen afleggen voor zowel de computer als voor een commissie. Met ingang van dit jaar komt er geen mens meer aan te pas bij het beoordelen van de spreekvaardigheid.

Terwijl er veel van afhangt. Wanneer immigranten in het land van herkomst slagen voor de spreekvaardigheidstoets komen ze in aanmerking voor een tijdelijke verblijfsvergunning. Voor naturalisatie worden meer vaardigheden getest.

Wie het bijhorend filmpje wil bekijken:

http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/03_maart/30/binnenland/inburgeraars_halen_ten_onrechte_hun_taaltoets.xml