Neemt Duitsland afstand van de Amerikaanse economische marsbevelen?

De buitenminister-in-lopende-zaken Sigmar Gabriel ‘SPD) wenst een eigen Duitse (en EUropese) Rusland- en VSA–politiek. Hij is vandaag te gast bij het Berliner Forum, die de buitenlandse politiek op de korrel neemt. Hij herhaalt b.g. persmededeling n.a.v. van de Duits-Russische grondstoffenconferentie, en vertolkt daarmee quasi dezelfde mening als oud-kanselier Gerhard Schröder in het verleden: de Süddeutsche Zeitung kon zijn toespraak al inkijken.  Enkele citaten:

“De vanzelfsprekendheid, met dewelke wij de VSA-Amerikaanse rol – ondanks voorkomende meningsverschillen – als beschermend beschouwen, begint “af te brokkelen”. De VSA beschouwen Duitsland ook anders dan vroeger, nl. ‘als een van de talrijke partners’. Dat betekent tegelijkertijd dat wij ook als concurrent beschouwd worden.” Duitsland moet in de toekomst zelfbewuster zijn eigen belangen verdedigen, verlangt Gabriel. “Wij moeten onze posities beschrijven en in geval van nood een rode lijn trekken – tussen partners, met onze eigen belangen voorop.”

Als voorbeeld noemt hij enerzijds de Ruslandsancties, die het Amerikaanse Congress deze zomer goedkeurde en die bijgevolg effect op de energiebevoorrading in Duitsland kunnen hebben omdat het om Russische pijpleidingen gaat. Anderzijds waarschuwt hij voor een opzegging van het atoomakkoord met Iran. Die zou het oorlogsgevaar verhogen en de nationale zekerheid in het gedrang brengen. “In beide gevallen kan Duitsland het zich niet permitteren op beslissingen van Washington te wachten of slechts erop te reageren.” Berlijn moet rustig “de meningsverschillen met de VSA” analyseren.

Ook de Duitse milieuminister-in-lopende-zaken Klaus Töpfer pleit voor samenwerking met Rusland want Rusland beschikt over de grondstoffen die nodig zijn bij de overschakeling op groene energievoorziening.

U kan het programma van de conferentie hier inkijken.

Wie de Duitse taal voldoende begrijpt, raden wij dit artikel aan over de rol en verwachtingen van ‘Schlitzohr’ Gabriel bij de regeringsvorming: https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/gabriel-und-die-ewige-geschaeftsfuehrung/