N-VA: participatiestrategie lijkt een doel op zich geworden

…”Goed beschouwd zegt de vanzelfsprekendheid waarmee een door de N-VA gedomineerde federale regering het samenwerkingsfederalisme prijst meer over de weg die de partij heeft afgelegd, sinds ze er resoluut voor koos het land te besturen in plaats van het te blokkeren. Dat ze alle dure eden over het afbouwen van het begrotingstekort simpelweg losliet, wijst in dezelfde richting. De verandering is vooral meer van hetzelfde geworden…”

Interessante analyse van Bart Sturtewagen in DS