Moslim logica: Superman is een Jood!

Moslim logica: Superman is een Jood!

Moslims denken dat de Joden Hollywood filmfiguren als Superman en Batman creëerden om hun doel, de overheersing van heel de wereld, te bereiken.  Door films en televisieprogramma’s te maken die ons moeten hersenspoelen in alle aspecten van het dagelijks leven.

Een zekere “universiteitsprofessor” Farroukh Majidi, tevens “internationale fotograaf” aan het woord:

Hollywood is volgens hem een Joodse uitvinding om de wereldbevolking op lange termijn te hersenspoelen.  Het doel: wereldheerschappij.  En hij ziet de massa media als een bedreiging voor zijn cultuur.  Hij maakt een allusie op de holocaust, die gebaseerd zou zijn op verhaaltjes.  Hij stelt dat het hun wereld, hun cultuur (impliceert  deJoodse) is, die heel de wereld wil veroveren, maar, voegt hij eraan toe “wij willen dat ook”.

FT