Met de VSA over vrede in Syrië praten?

Afbeeldingsresultaat voor us political liarsVergeet het!  Luister enkele minuten naar de uiteenzetting van McMaster, federale veiligheidsadviseur van de VSA, tijdens een welkomwoordje in het Holocaust Museum te Washington. 

“Er is nog werk aan de winkel… geen hulp voor regio’s onder het moordend regime van Assad (gaat gewoon voorbij aan het feit dat het land grotendeels onder die beschrijving valt… m.a.w. wie het pech heeft daar te wonen mag fluiten naar Uncle Sams goedertierendheid)... bescherming van onschuldige burgers tegen de Assadgifaanvallen… (wordt moeilijker vol te houden als de ware daders het hazenpad kozen richting Idlib of – Inch’Allah – naar de eeuwige jachtvelden van het maagdenrijk verhuisden).  Verder kan iedereen op ‘hulp’ rekenen van de VSA…  (Iedereen?… Yes, indeed, behalve degenen die onder b.g. geografische gegevens vallen.) Spijtig genoeg worden de VSA gedwarsboomd door Rusland en Iran…  die terroristische groeperingen zoals Hezbollah steunen…”

En dan komen er cijfertjes over de steun die Iran aan Syrië zou verstrekt hebben.  Over zgn. ‘illegale vluchten’ naar Syrië. Over bedrijven die zaken doen met de vermaledijde Revolutionaire Garde.  Rusland mag ook spitsroeden lopen.  Het land faciliteert de onnoemelijke baldadigheden van Assad.  Rusland zou niets bijgedragen hebben om Assad ervan te overtuigen zijn eigen bevolking niet te vermoorden, hen in de plaats daarvan humanitaire hulp te verlenen, tijdelijke wapenbestanden te respecteren of te luisteren naar de goedgemeende politieke raad van de VN.  En vervolgens – het kon en mocht niet ontbreken – kwam daar dan de welgekomen Skripalaanslag in Salisbury.  .

Over de eigen bijdragen ter ondersteuning van de moslim terroristen, geen woord.  Over de illegale bezetting van een vreemd land, geen woord.  Over hun militaire bases ter plaatse, geen woord. Over de inpalming van olievelden, geen woord.  Over het verraad t.o.v. hun coalitiepartners, de Koerden, geen woord.  Over de bescherming van Erdogan, die Syrië binnen gevallen is, geen woord.  Over de ware oorzaak van de Amerikaanse verontwaardiging én de ware reden van de steun aan de ontwrichting van de Syrische staat, geen woord.

Een oproep aan alle democratische krachten om samen tégen de onverlaten, die de VSA niet naar waarde weten te schatten, te bundelen.

Tenslotte een warm welkom aan de Witte Helmen, de filmcrew van de ‘gematigde rebellen’.  En de verheffing tot martelaren in de archieven van het Holocaust Museum.