Merkel niet geliefd in de Freistaat Bayern

Angela Merkel werd door de Beierse zusterpartij CSU uitgenodigd op hun partijcongres.  Ze kreeg een koele ontvangst. Partijvoorzitter Seehofer deed er geen doekjes om.  Mutti Merkel leek niet blij toen haar duidelijk werd gemaakt dat de Freistaat Bayern niet langer het slachtoffer wenste te zijn van haar open-grenzen politiek.  Naar schatting één miljoen mondjes meer te voederen, stijgende belastingen en criminaliteitscijfers.

De CSU wil een bovengrens van het aantal vluchtelingen, Mutti Merkel weigert.

De sociale – en intussen zelfs de lokale media  – brengen de dagelijkse ‘relletjes’, steekpartijen, aanrandingen, diefstallen, zitstakingen, vernielingen en andere uitingen van ontevredenheid omdat de aangeboden verblijfplaatsen niet voldoen aan de riante voorstellingen die de asieleisers hiervan hebben.  Zelfs  ‘duidingsprogramma’s’ op televisie maken deelnemers, vooral in het publiek, geen moordkuil van hun hart en hun mening.  Het financiële plaatje van Merkels ongebreidelde migrantentoestroom loopt in de miljarden, naar schatting is een bedrag van 15 à 20 miljard euro niet uitgesloten.  Wie gaat dat betalen? Wie beweert nu nog dat asieleisers een meerwaarde betekenen voor de economie?

Lees ook: Duitsland is toe aan een nieuwe kanselier

9 gedachten over “Merkel niet geliefd in de Freistaat Bayern

 1. Je kan een Kanzlerin zijn à la Merkel of een president à la John Adams. De eerste is een marionet de tweede is groot.
  Ik geef haar de woorden van Adams mee: whatever may be our wishes, our inclinates or the dictates of our passio, they cannot alter the state of facts and evidence.
  (wat ook onze wensen, onze neigingen of het dictaat van onze hartstochten mogen zijn, ze kunnen de feiten en bewijzen niet veranderen.)

 2. Schuldgevoel? Dus opdat de duitsers zich goed zouden voelen moeten wij wéér boeten? Want ze wil die moslims ook naar ons land sturen, en zelfs als dat niet doorgaat, staat het hen allen vrij om hier te komen wonen.
  Hou de duitsers uit de internationale politiek, ze hebben er geen verstand van.

 3. Wie kan nu voor zo een teef zijn,als dat wijf in Duitsland nog een keer als kanselier wordt verkozen dan zal mijn haatgevoelens voor dat volk stijgen

  • Jouw eigen stomme schuld, beste Roger, indien Uw afschuw voor de Duitsers “nog kan stijgen”… dan is dàt eenvoudig doordat U hèn … “nog niet genoeg verafschuwde”.

   • Gisteren de dagboeken van Stijn Streuvels gekocht. Deel I ‘ In Oorlogstijd’. Hij schrijft objectief hoe het werkelijk was. Natuurlijk was dat niet naar de zin van regeerders in het land b en hij kreeg ‘wat’ last omdat hij objectief was.

     • @ redactie,
      spijtig, je mist wat.
      Hier een kort stukje dat nog even herkenbaar is:’ eerst als er op de eigen streek iets gebeurt dat men ter plaatse kan nagaan, ondervindt men hoeveel onzin er in de bladen gedrukt wordt en hoeveel vertrouwen men nog mag hebben in ‘t geen men leest. De pers is er niet altijd op gesteld de nauwkeurige waarheid te geven en de voorvallen aan te halen gelijk ze gebeurd zijn. De handeling van den vijand moet in ‘t zwart uitkomen en moed en vaardigheid onzer soldaten in ‘t licht gebracht.
      In ‘t Getrouwe Maldeghem kreeg ik een relaas over de slag te Doornijk… Het heette er: De Veldlsag van Avelghem. Volgens den berichtgever was heel de streek langs de Schelde geplunderd en platgebrand, er was kwestie van niet minder dan stroomen bloeds over heel den doortocht, alhoewel de bloote waarheid luidt: dat er buiten Doornijk zelf, geen schot werd gelost. Mijne familie in Brugge, waar men dit stuk gelezen had, was niettemin in doodsnood over ‘t geen ons was overkomen.’
      En, ook herkenbaar: men hoort van de wonderlijke vastberadenheid bij de geestelijke en wereldlijke overheid: ‘ik denk aan dien onderpastoor van Elseghem die op eene hoeve vluchtte, er zijn toga afwierp en ze deed verbranden eer hij met de kleren van den boer uitzette. De geestelijkheid van Deerlijk die opgevorderd werd door de Duitsers om bescheid te geven over de aanval op hun verkenners, toen waren de pastor en zijn onderpastoors nergens te vinden. Een ervan heeft eerst twee dagen later durven uitpiepen(tevoorschijn komen).

      Het boek staat bol met de daden van de moedige Pelgische gezaghebbers en weerleggingen van leugens. Een aanrader.

 4. Merkel heeft haar na apers om geliefd te kunnen worden. De fractieleider van de SPD, Rinderbacher -die er intelligenter uitziet dan hij is- eiste in de Landtag dat aan de Beierse kinderen op school islam onderricht zou worden gegeven. Met dat onderricht moet radicalisering bij de jeugd worden tegengegaan.
  Ja, velen zaten nog achter de bosjes toen Onze Lieve Heer het verstand uitdeelde. De gewelddadige passages in de koran worden weggelaten omdat de korantrouwen de jeugd zou kunnen vertellen wat er nog in staat.

Reacties zijn gesloten.