“Mensen die menstrueren…”

De stad Mainz volgt de druk der geslachtenreligie. Enkele dagen geleden keurde het stadsbestuur het voorstel goed dat overal in publieke gebouwen gratis hygiënische producten zoals maandverband en tampons ter beschikking zullen zijn. Ook voor mannen. Dus ook in de herentoiletten. Je mag er niet aan denken hoe “transmannen” of “tussengeslachtelijke wezens” zich zouden voelen mochten ze tijdens “die bepaalde dagen” geen gratis verzorging aangeboden krijgen. We citeren:

„Bei der Wahl des Abgabeortes ist zudem die diskriminierungsfreie Zugänglichkeit der Produkte mitzudenken. Menschen, die menstruieren, unabhängig davon, welcher geschlechtlichen Identität sie sich zuordnen, müssen leicht auf das Angebot zugreifen können.”

Ned.: “Bij de keuze van de geschikte plaats moest er bovendien rekening gehouden worden met een discriminatie-vrije toegang tot de producten. Mensen, die menstrueren, onafhankelijk welke geslachtelijke identiteit ze zichzelf toekennen, moeten gemakkelijk aan het aanbod geraken.”

Wie meent dat Mainz, als bekende carnavalsstad, hierbij de kop afbeet van de geslachtengekte, heeft het fout voor. Ook Stuttgart is door dezelfde groene microbe gebeten:

Het is wachten op een of andere grappenmaker, die de intergeslachtelijke hygiëneproducten uit protest tegen de heersende waanzin in de wc-pot gooit.

Waar zijn de vroegere nuchter-denkende Duitsers gebleven? Waarom volgen ze blindelings de groen-linkse waandenkbeelden?