Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWijngaarden in Frankrijk kregen rake klappen!

We verbleven enkele dagen in de streek van Saint Emilion en spraken er met enkele eigenaars van wijnkastelen.
Ze begrepen niet hoe het toch mogelijk was dat de natuur hen dit jaar zoveel parten speelde. Ofwel was het veel te koud; als men regen kon gebruiken was het gedurende weken  veel te droog en wanneer men zonnig en warm weer verhoopte viel het regenwater er gedurende dagen met bakken uit. Tot overmaat van ramp  kreeg men de voorbije dagen enkele uitzonderllijke zware onweders op zijn dak die gepaard gingen met zeer zware plaatselijke hagelbuien met hagelstenen als golfballen zo groot.

Sommige wijngaarden zagen hun toekomstige oogst totaal vernield. Gedurende de nacht van 2 augustus gingen alleen in de streek van Bordeaux opnieuw 7000 hectaren zo goed als totaal verloren en kregen de eigenaars van 37.OOO andere hectaren met schade af te rekenen. Het is nu reeds duidelijk dat voor talrijke kleinere wijnboeren die reeds leefden dankzij aangegane leningen, met de toekomstige oogst als onderpand, het faillissement voor de deur staat. Bovendien zijn de verzekeringspremies tegen hagelschade de laatste jaren zo sterk gestegen met als gevolg dat nog minder dan IO% van de wijngaarden verzekerd zijn tegen dit soort schade. Volgens Alain Vauthier, de eigenaar van het prestigieuse “Château Ausonne” en die zelf aan de ramp ontsnapte, zal de wijnproductie voor de streek van Bordeaux dit jaar minstens dalen met 40%. Volgens deze man geraken steeds meer wijnboeren in de financiele moeilijkheden en kan men zonder veel moeite de laatste dagen reeds wijngaarden kopen tegen een prijs van 1 euro per vierkante meter hetgeen in vele jaren niet meer was gezien.

Aangezien  er nogal wat vraag is in de streek naar bouwpercelen trachten steeds meer projectontwikkelaars wijngaarden op te kopen om ze daarna te verkavelen. Ook het feit dat China jaar na jaar tienduizenden hectaren wijngaarden aanplant en reeds vele franse wijnspecialisten heeft aangeworven doet hier velen huiveren. De toekomst voor de streek van Bordeaux op gebied van wijnproductie ziet er dan ook zeer somber uit. Spijts de te verwachten zeer lage productie voor dit jaat verwacht men geen stijging van de prijzen omdat vele andere sterke niet Europese wijnlanden zoals Australie;Chili; Argentinie; Zuid Afrika enz. steeds meer hectoliters op de Europese markten brengen.

“Ik vind het vrerselijk erg dat ik nu mijn wijngaard, waarvoor mijn ouders en grootouders gedurende zovele jaren hard hebben moeten werken, nu aan een projectontwikkelaar moet gaan  verkopen maar ik heb geen andere keuze meer” zucht een plaatselijke wijnboer.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever