Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWillen de Belgische overheden nu eens stoppen met die zinloze voorspellingen!

Wat lezen we nu weer?

De krachtpatsers van de ploeg-Di Rupo hadden kort geleden, en na hard labeur, kunnen berekenen dat onze economie dit jaar met 0,2% zou groeien. Maar nu zou inmiddels blijken dat het eerder, en in het beste geval, O,0% zal worden en misschien zelfs een lichte krimp niet uitgesloten is. Door deze evolutie moeten onze beroepspolitiekers volgende week terug aan tafel om opnieuw op zoek te gaan naar 1 miljard extra. Dit kan men op de frontpagina in koeien van letters lezen in de laatste uitgave van “Het Laatste Nieuws” en “De Nieuwe Gazet”.

Maar wat hebben al die voorspellingen, die toch nooit uitkomen, nog zin? Om de haverklap blijkt dat men er naast zit en moeten nieuwe belastingen worden opgelegd of besparingen worden beslist. Wat heeft dit nog allemaal met een normaal besturen van het land te maken?

Iedereen moet nu toch stilaan weten dat de beroepsbelovers van politiekers de te verwachten inkomsten steeds overschatten en de beloofde uitgaven steeds onderschatten. Het enige verschil met vroeger is de vaststelling dat de bedragen steeds groter worden en de schattingen steeds slechter. Maanden geleden hebben we deze nieuwe extra tekorten reeds voorspeld en dit zonder enig studiewerk. Men hoeft gewoon maar te lezen wat onze overheid allemaal beslist om tot de vaststelling te komen dat de putten steeds groter zullen worden en de kansen om ze ooit nog te dempen smelten als sneeuw voor de zon.

De laatste twee jaar hebben we regelmatig de aandacht gevestigd op het verbrassen van miljarden belastinggeld voor idiote subsidies ten voordele van producenten van groene stroom.
En waar staan we nu vandaag nadat er reeds fortuinen werden uitgegeven:

1.De geproduceerde “groene stroom”  in 2013 vervult nog steeds maar een klein gedeelte van onze behoeften.

2.De fortuinen die reeds nutteloos verbrast werden voor het bouwen van honderden windmolens; het aanleggen van hectaren zonnepanelen en het betalen van de beloofde subsidies hebben tot weinig of nagenoeg niets gediend.

3.De opgewekte stroom is onregelmatig en de productie zeer wispelturig. Noch de wind noch de zon houden rekening met de werkelijke behoeften zodat meestal “groene stroom” geproduceerd wordt wanneer wij hem het minste nodig hebben. Tijdens donkere nachten en windstille dagen moeten we toch steeds beroep doen op de traditionele productiemetoden.

4.Bovendien heeft deze “groene stroom” aanzienlijk bijgedragen tot de verloedering van ons landschap. De molens zijn “lelijk” en passen feitelijk niet in een landschap. Ook de zonnepanelen op de daken van onze huizen kunnen moeilijk als mooi worden beschouwd.

5.Als slot zijn het hoofdzakelijk de niet-gesubsidierden die de “groene verbrasrekening” via een hogere electriciteitsrekening nu moeten gaan betalen!!

Zoals we trouwens hadden voorspeld was het toekennen van deze subsidies voor 20 jaar een flater van belang. Hierdoor is men zeer snel ondoordachte beslissingen gaan nemen en heeft men een natuurlijke evolutie van een nieuwe productiemetode verstoord. De dag van vandaag kan men enerzijds reeds véél goedkoper zonnepanelen aanschaffen dan enkele jaren geleden.
Bovendien is het rendement de laatste tijd aanzienlijk gestegen en kan men nu reeds veel mooiere zonnetegels aanschaffen die de vorm en de kleur van traditionele dakpannen benaderen. Het staat als een paal boven water dat op het ogenblik dat de helft van de termijn van 20 jaar, waarvoor de subsidies werden beloofd, zal bereikt zijn en dus op een tijdstip dat de overheid nog 10 jaar fortuinen zal moeten betalen al die, enkele jaren geleden, gebouwde windmolens of aangelegde zonnepanelen totaal onrendabel en voorbijgestreefd zullen zijn. Op dat ogenblik, en dus over enkele jaren,zullen de beroepspolitiekers die er dan zullen zijn, van de daken schreeuwen dat die “groene subsidies” die destijds voor 20 jaar werden toegekend een gigantische miskleun waren.

Wij schreven dit reeds vooraleer de betreffende wetten werden gestemd. Maar als parlementslid of senator van de, als parias beschouwde partij, wou men nooit naar ons luisteren!!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

1 gedachte op “Men zegge het voort

  1. Beste Freddy,
    Als gewezen mandataris op lokaal vlak op lokaal vlak bij zowel OCMW als gemeenteraad kan ik uw ervaring enkel bevestigen.

Reacties zijn gesloten.