Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWat vangen die beroepspolitiekers nu toch niet allemaal aan met ons Vlaanderen ?

In het begin van de jaren ’60 leefden we in een relatief gelukkig land. Onze bevolking was grotendeels homogeen en we kenden geen grote maatschappelijke problemen.
Hadden de beroepspolitiekers toen maar hun pollen afgehouden van allerlei nieuwe wetten en beslissingen zouden we vandaag nog in diezelfde toestand verkeren.

Maar de grootste fout die destijds werd gemaakt was om steeds méér voordelen toe te kennen aan inwijkelingen die hier nooit voor wat ook enige bijdrage hadden gedaan.
Sommige socialistische politiekers meenden dat het strategisch een goede zet zou zijn om aan inwijkelingen met een véél hoger (maal 2,3 of 4) nataliteitspercentage dan de autochtone bevolking allerlei voordelen toe te kennen.

Deze groepen, die hoofdzakelijk uit mee-eters bestonden, en die weinig of niets bijbrachten aan onze samenleving werden tot in het absurde gepamperd. Ze kregen sociale woningen, gratis onderwijs, medische verzorging, een minimum inkomen enz. enz.

Deze Sinterklaas-politiek trok steeds nieuwe kandidaten aan en hun aantal bleef steeds sterker groeien. Uit bepaalde gegevens zou blijken dat dan ook ongeveer 90% van diegenen die inmiddels stemrecht hebben verworven voor de SP.a stemmen. Maar toch heeft deze nefaste politiek voor de SP.a alleen maar windeieren gelegd.

De meeste arbeiders en bedienden die destijds als socialisten door het leven gingen waren minder dom en volgzaam dan de partij dacht dat ze waren. Deze destijds trouwe kiezers begonnen af te haken en liepen over naar andere partijen omdat ze zelf de overtuiging kregen dat de “vreemdelingen” aan hun eigen welvaart en centen begonnen te knagen.
Vandaag hebben we in ons land nu een chaotische multiculturele en steeds minder controleerbare bevolking à la Molenbeek. De schuldigen voor deze chaos à la Moureau zouden daarvoor beter gestraft worden. Het zal steeds moeilijker worden om deze totaal idiote beslissingen die destijds werden genomen nog ooit te kunnen terug draaien. Het feit dat nu in de kleuterklasjes van steeds méér scholen méér zogenaamde inwijkelingen dan autochtone  kindjes zitten is hiervan het duidelijk bewijs. Arm Vlaanderen, dat nu met de gebakken peren zit.

Maar het is niet alleen op gebied van de vreemdelingen dat er grote fouten werden gemaakt.

De beroepspolitiekers wilden zich met alles en nog wat gaan bezighouden. In de energiewereld gingen grote sommen rond en ze gingen zich ermee bemoeien. Van de ene stommiteit naar de andere werd deze hele wereld door elkaar geschud. Van idiote subsidies voor zonnepanelen of windmolens tot het zich bemoeien met de nucleaire centrales of de stroomdistributie kortom maakte men een chaos van deze destijds rendabele sector. Nu in 2016 blijkt dat de  rekening voor elektriciteit  van Jan Modaal vreselijk is opgelopen. Het zal opnieuw véél tijd en energie kosten om al deze schandalige beslissingen en fouten uit het verleden te herstellen.

Maar niet alleen met het probleem van de talrijke inwijkelingen of de energie bevoorrading loopt het fout. Neem nu eens het steeds sneller vernietigen van de basis van onze economie namelijk de duizenden middenstanders en kleine familiebedrijven. Ik woon in de gemeente Wommelgem en ben de mening toegedaan dat deze gemeente als een gemiddelde doorsnee Vlaamse gemeente kan worden beschouwd. In mijn onmiddellijke omgeving kende ik sedert jaren twee warme bakkers. Vorig jaar stopte bakkerij Van Deurzen op de Herentalse baan en vorige maand werd het laatste brood verkocht bij bakkerij Ellen op het Laar in onze gemeente. Men kan nu bij de plaatselijke beenhouwer een beperkt assortiment broden vinden. In het centrum van de gemeente is het niet beter. Over de Kerk tapte men in café het Centrum enkele weken geleden de laatste pint. Vorige maand kon men op een aanplakbrief enkele huizen verder lezen dat restaurant ‘Het Jazzcafé” failliet blijkt te zijn. Wat verder op de Herentalse Baan kan men vaststellen dat het bekende restaurant “Hof van Ranst” eveneens de laatste adem heeft uitgeblazen.

En deze gebeurtenissen kan men niet in één maar in de meeste van al onze Vlaamse gemeenten vaststellen. Zien die politiekers dat nu nog steeds niet? Beseffen ze niet dat door in de vorige jaren steeds méér vrienden te benoemen als inspecteur of controleur om het leven van steeds méér zelfstandigen te vergallen ze de kip met de gouden eieren aan het slachten zijn? Beseffen ze niet dat door steeds maar méér belastingen, verplichtingen, reglementen, controles, witte kassa’s enz. ze een totale ineenstorting van onze economie aan het voorbereiden zijn? Het is nu geen vijf voor twaalf maar bijna twaalf uur. Indien er niet snel een regering komt waarvan de leiders over een gezonde dosis boerenverstand beschikken dan loopt het over enkele jaren fataal af met ons land en zullen we bittere tijden gaan meemaken.

Zo lezen we vandaag in alle kranten dat een zoveelste nefaste beslissing namelijk het rekeningrijden of de zogenaamde kilometerheffing  die gisteren  is ingegaan tot een volledige chaos heeft aanleiding gegeven. De wegvervoer sector verloor gisteren miljoenen euro’s op één dag. Duizenden vrachtwagens en eveneens personenwagens verloren uren tijd in monsterfiles. Het geknoei van de poenpakkers van de overheid is ondraaglijk aan het worden. Het komt steeds maar op hetzelfde neer namelijk geld afpakken van de productieve bevolking  om het te verbrassen of verdelen onder diegenen die feitelijk de haver niet verdienen. We zijn nu een grens aan het naderen waarbij een nieuwe fout het hele kaartenhuis zou kunnen laten instorten!!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

3 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Mensen die in hun tienerjaren waren in de jaren ’60 en leefden in de volgende decennia hebben zowat de beste tijd van de laatste 500 jaar en, naar alle waarschijnlijkheid, de volgende 500 jaar meegemaakt.
  De neerwaartse trend werd ingezet halfweg de 80-er jaren onder Martens, versnelde onder Dehaene en kende een explosie onder Verhofstadt. Daarna bleven we de berg afbollen in een steeds sneller tempo.
  Op gebied van vrijheid, veiligheid, sociale zekerheid, onderwijs en ga zo maar verder is er drastisch ingeleverd.
  Het ergste is dan nog dat de hedendaagse jeugd langs geen kanten beseft wat ze verloren hebben. Samen met de rest van de bevolking zijn ze murw geluld door de politici, die tot hun groot voordeel, van de bevolking een kudde makke schapen heeft gemaakt. De weinigen met nog een beetje haar op hun tanden worden door zij die aan de macht zijn en de gecorrumpeerde media afgeschilderd als extreem rechts tuig.

 2. Een slavenvolk hoeft alleen maar te eten, omdat men het verder kan plunderen. Meer is niet nodig. De gevolgen tonen zich naakt en duidelijk: het ene zelfstandige bestaan na het andere gaat ten onder.
  Voor het overige drukt men papieren geld: opgeblazen papieren briefjes met niks daarachter. Helemaal niets.

 3. De ondergang van het Avondland begon definitief op 08.05.1945. Van dan af werd de rode loper uitgerold voor de occulte machten en de banksters die schuil gaan achter de NWO. Dan kwamen er enkele beslissende wendingen met o.a. :
  1. Mei 1968, onder impuls van de Frankfurter Schule,
  2.De petroleumcrisis van 1973, onder impuls van de “banksters”.
  3. De verdere uitbouw van de EUSSR, met daarbij dan o.a. de georganiseerde vreemdelingeninvasies.
  In België werd de ondergang definitief ingezet in de jaren 70 met de doorslaggevende invloed van de PS mafia (met daar achter de loge mafia’s).
  Als men alles bekijkt en analyseert gaat het dan ook niet om “fouten” maar om sabotage en verraad.
  Alles verloopt dan ook volgens plan. Het doel is een multiculturele beerput.(zie de uitspraken van Timmermans in een andere publicatie op Golfbrekers).
  In de huidige context is het dan ook een illusies te hopen op een ingreep van “leiders met gezond boerenverstand”. Die zijn er niet, en moest er toch ene de kop opsteken wordt hij of zij binnen de kortste keren “geneutraliseerd”.
  Waar we naartoe gaan kan best geïllustreerd worden met het voorbeeld van Cuba :
  http://henrymakow.com/2016/04/Cuba-is-a-model-for-the-NWO.html
  met citaat :
  “Most Americans ignore that many things we see now being implemented in the U.S. were successfully implemented in Castro’s Cuba many years ago – …
  Nevertheless, there is something in which America excels, and which the Castroists should copy: having a single party disguised as two different ones, so the sheeple will live under the illusion that by changing the party in power everything will change for the better.
  The bottom line is that, rather than Cuba changing to become similar to what America was in the fifties, America will continue changing to become a faithful copy of the New Gay World Order Castro has successfully implemented in Cuba.[9]
  Expecting otherwise is not only foolish but also highly unrealistic.
  Servando González is a Cuban-born American writer. He received his training as a historian at the University of Havana. He has written books, essays, articles, and multimedia on Cuban and Latin American history, intelligence and espionage, semiotics, hypertext, and art history.”(=einde citaat).
  In de tekst zelf is er een omstandige beschrijving van de afbraak van Cuba onder Castro.
  Een belangrijk aspect ervan is de vernietiging van de middenklasse.Een vernietiging die in de VSA bijna voltooid is.
  http://www.zerohedge.com/news/2016-04-02/great-divide-death-middle-class
  met citaat :
  “The Middle Class is dying. Unlike the oligarchs’ Big Banks, we are not “too big to fail.” Our jobs are gone. Our unions are gone. Our Middle Class wages are gone. Very soon, our homes will be gone. But don’t worry! It’s just the New Normal. “(=einde citaat)
  Nog een bron :
  http://www.zerohedge.com/news/2014-08-21/30-facts-prove-american-middle-class-being-destroyed
  Ik verwijs hier naar de tekst.
  Gezien we in Europa de USA navolgen is het dan ook een kwestie van tijd om de vernietiging van de middenklasse af te ronden. Zonder middenklasse (met daarbij dan de invasies) is de EUSSR een vogel voor de kat.
  Mr Van Gaver :
  Wat U treffend beschrijft is echter geen toeval, maar kadert in een opzettelijk gevoerde leninistische verrottingsstrategie.
  In het kader van de NWO dienen uit de EUSSR alle industriële, energie- en landbouwproductie te verdwijnen. Enkel een zeer kwetsbare “dienstensector” mag blijven. Dit alles kadert in de “interdependence ” tussen de verschillende regio’s, waarin de wereld wordt verdeeld, en dat “autarkie” en dan ook onafhankelijkheid moet voorkomen. Dit systeem is een afspiegeling van de vroegere USSR.
  Het laat toe aan de top van de “piramide” de ganse zaak onder controle te houden via chantage.
  Dit laatste gebeurt dan met behulp van “verraders” in de respectievelijke landen of wat er nog van over blijft.

Reacties zijn gesloten.