Men zegge het voort

Aankondiging FreddyHet zijn allemaal huichelaars!

Hiermede bedoelen we onze regering, het vorstenhuis, een reeks dikbetaalde advocaten en een trits knoeiers van rechters die weigeren te doen waarvoor ze riant worden betaald, namelijk RECHT SPREKEN!

We kunnen maar niet begrijpen wat in ons land allemaal mogelijk is en waardoor de burger haar vertrouwen in de overheid volledig verliest.
Aangeklaagde feiten die duidelijk zijn en op enkele uren of dagen kunnen worden bewezen zodat schuldigen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen
worden verdoezeld, gemanipuleerd, aan de hand van juridische spitsvondigheden verdraaid, door zogenaamde procedurefouten uitgesteld enz. enz.

Waarover gaat het?

Het gaat hier over een eis van een zekere Delphine Boël die de hulp van een rechtbank heeft ingeroepen om haar biologische vader te laten verplichten een DNA- staal ter beschikking te stellen om op deze wijze te kunnen bewijzen dat hij haar werkelijke vader is. Indien een vrouw ten onrechte zou beweren dat ik bij haar een kind heb verwekt en indien dat kind nu wil bewijzen dat ik de biologische vader ben, zie ik niet in waarom ik niet onmiddellijk zou willen bewijzen dat ze liegt!

Alleen het feit dat ik enerzijds zou weigeren op dergelijk verzoek in te gaan en dat er anderzijds talrijke aanwijzingen zijn, die de bewering van de vrouw kunnen staven,
zouden voldoende moeten zijn om de rechtbank te laten beslissen dat ik verplicht zou worden dit eventuele bewijsmiddel ter beschikking te stellen.

Maar in een corrupt land als België is alles mogelijk en wordt de eiseres, die alle gelijk aan haar kant heeft, wandelen gestuurd. Zelfs wanneer haar moeder, barones Sybille de Selys Longchamps (oef!) aan haar zijde staat en duidelijk verklaart dat haar vader inderdaad koning Albert is. Zonder problemen kan ze een jarenlange relatie bewijzen en reeksen details ter beschikking stellen die het duidelijk moeten maken dat Delphine inderdaad een dochter van onze koning is. Maar om alles snel te kunnen bewijzen of ontkrachten en dit circusspel snel te laten beëindigen zou een DNA-staal van de vorst volstaan. Maar deze weigert!

Gelet op de macht van een koningshuis krabbelt zelf onze regering terug en wil zogezegd geen standpunt innemen! Een paar rechters , die naam niet waardig, roepen dan maar de verjaring in en wijzen op het feit dat Delphine “te laat” is met haar klacht! Hoe smerig men het toch maar kan spelen.

Delphine, met wie we echt meevoelen, heeft men nu wandelen gestuurd. Haar werkelijke vader weigert dus zijn eigen kind te erkennen en weigert haar zelfs nog te ontmoeten alhoewel zij hem jaren geleden en met de regelmaat van een klok “papie” noemde toen ze door hem op de schoot werd genomen.

Zielige overheid. Corrupte rechtbank. Waardeloze rechters. Geld graaiende advocaten. Onfraai Koningshuis dat van weinig moed of fierheid getuigt. ARM  België!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: Valt er enige gelijkenis met tante Joséphine-Charlotte te bespeuren?

     

       

15 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Haar moeder had Albert moeten beschuldigen van verkrachting, dan waren we er veel vroeger van af geweest. Iedere normale rechter had dat moeten geloven om niet als vrouwenhater door het leven te moeten.

  • Je hebt nog iets vergeten te vermelden: een Coburger is toch van Duitse origine, nietwaar?

   • Dat heeft er dit keer niks mee te maken, want alle koningen gedragen zich zo, van duitse komaf of niet. Als ze op reis gaan is dat vooral om te kijken of er niks te neuken valt.
    Bovendien heeft ons koningshuis al lang afstand genomen van hun duitse achternaam.
    Vroeger voelden ze zich echter nog echt duits: Toen onze koning in de jaren ’30 Hitler had ontmoet zei hij: ‘Zo’n staatsman wordt maar eens in de 1000 jaar geboren’.

    • Wat koningen en prinsen betreft moet ik Frans deze keer gelijk geven. Ze zijn altijd op zoek of er links of rechts niks scheef te poepen valt. Sorry voor mijn uitdrukking maar ‘t is niet anders.

     • Inderdaad Walter wat een lelijk woord , dat had ik van jou niet verwacht . De liefde bedrijven , is de juiste terminologie

     • Rene, ik betwijfel of dat iets met liefde te maken heeft, ik denk dat het meer lust is. Maar mijn verontschuldiging voor het ongebruikelijk woordgebruik.

  • Dan had Albert misschien ook in de vaart gesprongen en dan hadden we geen koning meer , met alle gevolgen

 2. Freddy,
  Als men een echte man is, dan neemt men zijn verantwoordelijkheid voor wat men gefabrikeerd heeft. Daarvoor heeft een echte man, geen wetten nodig.
  Een echte man gedraagt zich dan ook in deze materie als een “man van eer”!!
  Het is een gegeven waar er in principe niet de minste discussie zou mogen over bestaan.
  Het kind heeft niet gevraagd om er te zijn, dit wil dan ook zeggen dat de verwekkers, en zij alleen, er dienen voor in te staan, welke offers men daarvoor ook moet brengen.
  Bovendien moet het voor het kind een fundamenteel recht zijn, zijn “fabrikanten” te kennen, al was het maar om er kwaad op te kunnen zijn.
  Voor mij is er dan ook maar één oplossing voor een fabrikant die weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen=zoutmijn in Siberië!!!
  Dat de regering zich op deze manier mengt in de zaak is meer dan bedenkelijk!!
  (maar geen verrassing).
  Zou de “fabrikant in dezer” soms gedreigd hebben om bepaalde zaken te onthullen???

  • Alles begint met één gratis glas aan te nemen en die eindigt in de bordelen. Nihoul, Dutroux en de roze balletten?,

 3. Mogelijk heeft Alberts weigering tot erkenning van Delphine Boël iets te maken met de kans op soortgelijke acties van meerdere onechte kinderen.

 4. Dit bewijst inderdaad hoe in dit land recht gesproken wordt als tegenpartij over ‘wat’ macht beschikt.
  Maar waar de burgers meer last van hebben : als rechters door hun onbekwaamheid, meestal gekleurde gevaarlijke individuen terug op de samenleving loslaten.
  Een Duitse rechter, Wilhelm Crohne, die in 1911 naar Duits-Oostafrika gesteurd werd om daar recht te spreken, vroeg in mei 1913 zijn ontslag omdat hij het niet verstond zich ‘in die Anschauungen und Denkweisen der Neger hineinzuversetzen ‘ ( in de opvattingen en de denkwijzen van de negers kon verplaatsen).
  Een eerlijke vaststelling die ik ter overweging zou willen geven aan onze rechters. Ofwel sturen ze de onbegrijpelijke terug naar hun landen waar ze wel begrepen en berecht worden. Ofwel halen ze enkele tovenaars uit de brousse en enkele rechters uit de prachtlanden die hen kunnen vonnissen naar hun recht.

 5. Vèr van die “naast-de-pot-pisser” te willen verontschuldigen…(ooit was dàt Fikkens doel om àndertalige dames zo te charmeren (in hun eigen taal) dat zij hem spontaan uitnodigden tussen hun bedlakens) maar die Sy heeft indertijds toch ook met haar billen <– (Westvlaams voor dijen), opengelegen voor "een getrouwde vent" nietwaar (?)
  Dàn heeft zij er toch évenvéél schuld aan de gevolgen van die "amoureuse avontuurtjes"… hadden BEIDE hun voorzorgsmaatregelen getroffen, dan… hàd er nimmer een haan over gekraaid.

 6. Maar hoe zit dat met onze koningshuis rebel , Monseigneur Laurent , hij kan toch ook DNA doneren om te bewijzen dat Delphine zijn zusje is . Het zou natuurlijk niet uitgesloten zijn en hoogstvervelend mocht blijken dat onze Lorre een product is van …..och , ik geef toe , dat mijn karakter slecht is ! Hoe durf ik te twijfelen aan ons prachtig koningshuis , een voorbeeld voor ons allemaal.

Reacties zijn gesloten.