Mea culpa…

… mea maxima culpa

Theo Francken verontschuldigt zich voor zijn mening, voor zijn e-berichten, voor zijn tweetjes, voor zijn nietig bestaan.  En het is niet genoeg voor de Franstaligen en de linkse moraalpredikanten.   Als we hem een raad mogen geven: zeg gewoon dat ze allemaal de spreekwoordelijke boom in kunnen kruipen en wat ons betreft daar mogen blijven zitten tot ze eruit vallen en een meerwaarde betekenen voor de natuur.

Iemand met een beetje ruggengraat zou gewoon geantwoord hebben dat hij vrij mag beslissen wiens verjaardagsfeestjes hij bijwoont en dat de vrije meningsuiting ook voor hem telt.  Iemand die enige Vlaamse reflex heeft laat zich niet in een hoekje drummen door hardroepers die verantwoordelijk zijn voor de nefaste staatsschuld en verder zou hij zonder meer met cijfers kunnen aantonen wat de migratie het land kost.  Hierbij een beeldverslag uit het jaar 2009.  Het is er sindsdien niet op verbeterd.  Filip DW werd voor het aanklagen van de toestand verketterd.  Copy-Theo-Francken màg staatssecretaris worden in de regering van het land b, maar hij moet wel in zijn kot blijven.  Koest! Af! Liggen!

Meerwaarde van allochtonen?  Neem een Buscopan.

TwietjesTwietjes

Volgens Francken () bestaat er nu voor alle allochtonen automatisch een onweerlegbaar vermoeden van economische meerwaarde.

FVE

9 gedachten over “Mea culpa…

 1. De racisten van de P.S.
  Dit was natuurlijk geen rel waard, en ontslag werd er ook al niet genomen ! Is het geheugen van de Vlamingen dan werkelijk zo kort? In de plaats van zich vernederend onderdanig te tonen, zoals Francken nu, beteuterd en met een air van ‘piet snul’, had hij beter deze viswijven en hun hele Waalse socialistische kliek op een fiere, zelfbewuste wijze van antwoord gediend, en hen dit ondermeer onder de socialistische neus gewreven.

  “Joëlle Kapompole sprak over huiszwammen…

  Waals parlement: Joëlle Kapompole sprak er over huiszwammen…

  Kampernoelie.f2e32813-7c9f-4563-9e20-b796ad64e493PSpaddestoelencongres.images

  PS politica weet: “de huiszwam bestaat’

  Joëlle Kapompole heeft in het Waals parlement de uitspraken van Laurette Onkelinx herhaald. Ze bestempelde opnieuw sommige Vlaamse politici als ‘huiszwammen’.

  Onkelinx vergeleek afgelopen weekend de Vlamingen met huiszwammen omdat ze de federale structuur van binnenuit ontmantelen. Nadien zei Onkelinx dat ze het zo niet bedoelde en niet alle Vlamingen als schimmels wilde vergelijken, maar het kwaad was geschied.

  Intussen herhaalde Kapompole dat Onkelinx het aan het rechte eind had. Volgens haar zijn de Vlamingen die streven naar meer bevoegdheden voor Vlaanderen en uiteindelijk de onafhankelijkheid van Vlaanderen inderdaad ‘huiszwammen’. Ze viseert met haar uitspraken het Vlaams Belang en N-VA, kartelpartner van CD&V.

  Gazet van Antwerpen, 18.10.2007

  http://diversdiverse.skynetblogs.be/archive/2007/10/19/joelle-kapompole-sprak-over-huiszwammen.html

 2. Meerwaarde of eerder MINwaarde (OCMW, dop etc…) ??????? Hoe ziet de dwarsdoorsenede eruit van onze gevangenispopulatie ? Spreek eens tussen-pot-en-pint met een niet-geuniformiseerde cipier in zijn vrije tijd, zoals ik deed , dan zult ge te weten komen wat de politiek-correcte censuur in de doofpot propt !

 3. Nog dit.
  De N-VA is duidelijk een partij van Vlaamse mossels, bang van hun eigen schaduw. “Reyers Laat” van deze week was daar een treffend voorbeeld van.
  Ene Bruno DE WEVER, historicus en broer van, kreeg er het woord i.v.m. uitspraken van bepaalde N-VA-ers van lang geleden, Jambon en Francken, en m.b.t. het bezoek, van Jambon, als ik me niet vergis, aan een of ander verjaardagsfeestje van oud-VMO-er, Maes. Een zwaar crimineel feit naar Belgische francofone normen, want ze zijn op dat vlak toch zo gevoelig, onze armlastige oproerkraaiers uit het Zuiden als ze hun zin niet krijgen.
  Nog nooit zo’n ontluisterend commentaar gehoord als van deze Bruno, nog nooit iemand zich zo in bochten zien en horen wringen als letterlijk en figuurlijk dit klein Brunoke.
  Ik voelde echt een plaatsvervangende schaamte en woede om zo veel “Vlaamse” lafheid en kruiperigheid. Van enige ruggengraat was er niets te zien of te horen bij Bruno. Integendeel. Zum kotzen. Het ergste is dat dergelijke houding nog altijd symptomatisch is voor al te veel Vlamingen.
  Als je het mij vraagt, een zielige familie, die de Wevers, dat in elk geval, en ik begrijp nu beter de manier waarop den Bart, onze zo geroemde “Vlaamse strateeg”, die de hele wereld ons benijdt en die niemand van bij ons nog echt begrijpt, aan Belgische politiek doet, en zich zelfs in woorden en daden afkeert van Vlaams-nationalisten en het Vlaams-nationalisme op zich, want oubollig.
  Maar waarschijnlijk behoort dat ook tot de zo geroemde verborgen strategie van dit politiek genie, die Vlaanderen zal geven waar het recht op heeft.
  Of is de N-VA intussen toch verworden tot N-BA, de Nieuwe Belgische Alliantie?

 4. Natuurlijk gaan ze op diezelfde nagel blijven kloppen en dat zal de ganse regering van Michel beletten om te werken. Het geeft de haatgezinde Walen een sleutel om alles nog meer te blokkeren. Al wat Francken zal zeggen zal als racisme beoordeeld worden. Nog nooit hebben de Vlamingen zo vernederd geweest als in de vertoning van gisteren. Hopelijk eisen de Walen de splitsing van het apenland omdat ze bij Frankrijk willen horen, want op de NVA moeten wij niet meer rekenen.

 5. Theo(ke) zal geen buscopan nodig hebben maar een grote pot vaseline…en een dikke pamper, want het zal er de eerste weken door vallen, gezien het groot aantal waarvan hij zich heeft moeten laten pakken!!! (en dan nog “sec”)
  Wat echter belangrijker is, dat is de afwezigheid van Bartje De Wever tijdens dit belangrijk kamer debat, hij zat immers in China, vanwaar hij verkondigde dat hij zich met dergelijke onbenulligheden niet bezig hield!!! (zie bruggetje).
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20141015_01322951
  Tijdens een dergelijke belangrijke gebeurtenis, zoals dit kamer debat, dan is de kapitein op de brug, en stuurt het schip. Als “kapitein” had hij moeten ingrijpen, en de mond snoeren van alle criticasters op de NVA. Als prof. geschiedenis had hij gerust een ganse encyclopedie kunnen aflezen of laten aflezen met argumenten tegen de franstaligen, en tegen alles wat links is. Het gaat hier dus niet zo maar om onbenulligheden , maar een regelrechte psychologische oorlogsvoering tegen de Vlamingen en Vlaanderen. Het is immers Vlaanderen dat uiteindelijk werd geviseerd via de NVA.
  Deze aanvallen komen dan van parasieten die op kosten leven van de werkende en /of belasting betalende Vlaming. Een hond bijt de hand niet die hem eten geeft,
  maar Laurette dus wel!!!
  Bij deze ganse discussie over de collaboratie gaat men er blijkbaar van uit dat het belgische regime een wettig regime was in Vlaanderen. Dit is totaal verkeerd. Deze belgische kunstmatige staat is evenzeer een bezetter… en alle verzet tegen een bezetter is immers geoorloofd, zelfs een “pact met de duivel!!!” Dit wil ook zeggen dat men niet meer moet spreken van “separatisme” maar van het verdrijven van de bezetter!!! Daar over moet het uiteindelijk gaan!! Elk verzet tegen deze Vlaamse onafhankelijkheid moet dan ook gelijk gesteld worden met een anti-Vlaams racisme!!

 6. Overigens, Vlaamse mossels van de N-VA, zitten er bij jullie dan werkelijk geen mensen, m/v., die dit Waalse, arrogant en crapuleus viswijf eens serieus en voorgoed haar Waals smoelwerk durven te snoeren? Weliswaar op een beschaafde manier, want dat zijn wij, Vlamingen, in ieder geval.

  Waarom b.v. haar doodgemoedereerd niet eens de vraag gesteld of ze met haar collaboratie-diarree de Waalse of Vlaamse collaboratie bedoelde?

  Dergelijke mensen moet je immers zelfbewust en kordaat confronteren met feiten om ze te doen zwijgen, of minstens een toontje lager te doen zingen.

  Wat zijn we nu nog met N-VA-er Francken op de post asiel en migratie? Voor die man betekenen voortaan alle vreemdelingen een meerwaarde voor ons land, zo doet hij het in zijn Vlaamse broek van ‘t verschieten vanwege deze georchestreerde francofone heisa. Hij is voortaan aan handen en voeten gebonden, tenzij hij
  pro-vreemdelingenmaatregelen neemt. In het andere geval zal hij steevast uitgejouwd en uitgespuwd worden, ook binnen de meerderheid, als een vulgaire racist en neo-nazi, de hele gekende Belgische reutemeteut. Hij is m.a.w. aangeschoten wild. En dat wordt immers afgemaakt om het uit zijn leed te verlossen.

  Ware het niet dat de eis van uit de francofone hoek komt, maar hij zou idd. beter aftreden. Alles beter dan zo’n ‘broekschijterig’ onbenul van een tegenover zijn francofone meesters kruiperige en laffe Vlaming. Deze post is in deze tijden van massa migratie veel te belangrijk om toe te vertrouwen aan een in wezen schertsfiguur als deze Francken, die met zijn excuses ofte onderdanige knieval enkel bewezen heeft dat hij werkelijk geen ballen aan zijn lijf heeft.
  Als den Bart dit afdoet als een onbenullig feit, de moeite niet waard om zich druk over te maken, dan vergist onze politieke ‘strateeg’ zich meer dan hij vermoedt.

 7. Doe ik de waarheid geweld aan wanneer ik vind dat Francken een mietje is.
  Met deze verontschuldiging is zijn gezag op dat departement na 1 dag herleid tot 0.

  Zal hij zich nu telkens verontschuldigen bij een priemende vinger van Onkelinks of een dreigende uithaal van Calvo als mocht blijken dat een illegale crimineel zijn knietje gestoten heeft tegen zijn gratis bed in een gesloten opvanginstelling en dat de opgeroepen verpleegster het bovendien hoogmoedig onnodig vond haar hoofd zedig te omzwachtelen i.p.v. zijn gekneusde knie of wanneer er uit parlementaire enquêterapporten onomstootbaar is komen vast te staan dat er onmiskenbare sporen (zelfs tot hoeveelheden op Contador-niveau van 0,0000000005 mg) van niet-koosjer haramvlees in zijn middagbordje teruggevonden zijn?

 8. Gezien de allergie van Oncelinckx, PS en volgelingen voor foute uitspraken moeten ze onmiddellijk Flup I van de troon stoten, want de fouten van zijn voorvaders rusten op zijn schouders.
  Kroonprins Albert I zei in 1896 over Warschau ‘une ville très laide encombrèe de juifs crasseux’ Hij waarschuwde in 1919, samen met zijn Liesbetje, de Amerikaanse minister Breckennidge-Long voor ‘the part played by the jews in Bolshevism , their designs for control of the world’ Ze waren volgens de minister geobsedeerd door de ‘jewish ambitions and the Zionist movement’.
  Leopold I was ook duidelijk : ‘de joden zijn de grote schuldigen van al onze kwalen, wij zijn het slachtoffer van de joderij, van de judeo-maconnieke kliek’.
  En hun nazaat dulden zij op de troon?

Reacties zijn gesloten.