Luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden

Vakbonden en werkgevers beslissen morgen over verlenging brugpensioen: “Hetze rond Leemans komt ongelegen” (www.hln.be/)

De ‘hetze’ komt ongelegen? Het schaamteloos misbruik van het systeem, dàt komt pas echt ongelegen!

Brugpensioen dateert uit de jaren ’70. Toen was er grote werkloosheid door een overaanbod op de arbeidsmarkt toen de babyboom-generatie op de markt kwam, gastarbeiders toestroomden en de economie door de oliecrisis in een zware recessie ging. Het antwoord toen was brugpensioen om ouderen sneller op pensioen te sturen zodat jongeren hun (arbeids)plaats konden innemen. Wie betaalde dat? De staat, wij allemaal dus. Van toen dateert de gigantische schuldenput.

Nu hebben we een tekort op de arbeidsmarkt, zowel in aantal, als met de juiste competenties. Herscholing en bijscholing tijdens de loopbaan en ook beter loon naar werken door enerzijds hogere salarissen en anderzijds lastenverlaging op arbeid en tenslotte een beter evenwicht tussen gezin en loopbaan zijn het antwoord. Daarvoor kiest Vlaams Belang. Mensen afschrijven eens ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben is economisch, financieel en moreel niet te verantwoorden! Van het systeem misbruik maken om vervroegd uit te kunnen bollen is degoutant. Men begrijpt bij de systeemvakbond niet eens waar anderen zo verontwaardigd over zijn, wat op een fundamenteel mentaliteitsprobleem bij de vakbond duidt.

Arbeid adelt. Niet omdat we allemaal de beste zijn, maar wel ons best doen. En daarvoor moeten we opnieuw beloond worden. Eerlijke lonen voor eerlijke arbeid. Niet omdat we jaloers moeten zijn op anderen, maar omdat elk het zijne moet hebben.

Tom Vandendriessche

Omdat we het niet kunnen laten, een afscheidsliedje voor de uitgebluste Leemans: