Leenstelsel 2023

De inmiddels beruchte Amerikaanse vice-buitenministerin Victoria Nuland verklaarde zonder verpinken dat de Europese staten niet soeverein zijn en dat ze voor de “militaire macht betalen, die wij nodig hebben”. “Wij”: pluralis majestatis.

Eigenlijk fascinerend hoe open de VSA communiceren. Victoria Nuland die in 2014 onze Vrhfsdt op Maidan gezelschap hield en er koekjes uitdeelde, Victoria Nuland met haar “Fuck the EU”, diezelfde Victoria Nuland heeft aan een gesprek deelgenomen dat georganiseerd werd door de invloedrijke NGO Carnegie Endowment for International Peace. Haar werd gevraagd wat ze vindt van de ideeën van de Franse president Macron, die gepleit had voor een “strategische autonomie” van de EU.

Klik op dit bruggetje (om de een of andere reden we kunnen de video niet insluiten): https://www.youtube.com/live/dxA2ZD6bhcU?feature=share

De vraag op zich is interessant; ze toont immers dat men in Washington de EU en de lidstaten niet als soevereine staten beschouwt: van soevereiniteit wordt immers geen gewag gemaakt. Men had het immers over “autonomie”.

Volgens Wikipedia geeft volgende betekenis over Autonomie in der Politikwissenschaft; we vertalen de Duitse versie vermits de Nederlandstalige absoluut ontoereikend is:

“Autonome gebieden zijn territoria binnenin een staat, die zichzelf qua binnenlandse zaken zelf besturen. Ze hebben eigen rechtsorganen en politieke structuren, ze zijn echter ook onderworpen aan de wetgeving van de overkoepelende staat en worden qua buitenlandse- en veiligheidspolitiek door deze vertegenwoordigd. Ze zijn geen soevereine staten.”

Een treffende beschrijving van de EU en de lidstaten. Ze mogen zichzelf binnenin besturen en mogen ziekenkasbijdragen en dergelijke nuttige kleinigheden zelf vastleggen, maar de buitenlandse en veiligheidspolitieke beslissingen van de EU worden in de praktijk door de VSA genomen.

De laatste keer dat zich sommige staten in Europa verzet hebben tegen de VSA was n.a.v. de Irakoorlog (2003) die op basis van leugens – de zgz. massavernietigingswapens die nooit gevonden werden – begonnen werd. Sindsdien verzetten de vazallen zich niet meer.

En dat weten de VSA maar al te goed. Vanuit dit perspectief was de vraag aan Nuland, nl. hoe zij de Europese autonomie ziet, interessant. Haar antwoord begon als volgt:

“Ik ben een fan – en Joe Biden is een fan en Anthony Blinken is een fan – van het niveau van de Europese militaire macht, voor dewelke ze bereid zijn te betalen en dat ze willen opbouwen. En zo kunnen zij die autonoom inzetten wanneer ze willen, als ze op missie gaan waaraan wij niet deelnemen. Maar het zal een voordeel bieden aan ons allemaal als we missies gezamenlijk uitvoeren, zoals nu. Bijgevolg is er dus niets aan strategische autonomie waarvoor de VSA schrik moeten hebben… zolang het niet om een schijnautonomie of een goedkope autonomie gaat, voor dewelke zij niet echt betalen voor de militaire macht die wij nodig hebben.”

Het gaat er dus in de VSA niet om of Europa soeverein is. Quod non. In het beste geval gaat het erom hoe autonoom Europa màg zijn. En dat heeft Victoria Nuland duidelijk en eenvoudig uitgelegd: zolang Europa voor zijn “militaire macht” genoeg betaalt – zo veel Amerikaanse wapens koopt die de VSA verkocht willen zien… mag Europa een beetje autonoom zijn en ook eigen “missies” voeren. Maar alleen met de toestemming van de VSA.

Oorlog is voor Nuland, voor de VSA, niet per se slecht. Zeker niet voor de kassa. Oorlog betekent dat wapens en munitie gebruikt worden, bij besteld moeten worden… ze zijn immers per definitie niet duurzaam. Europa mag een beetje autonoom zijn maar dan moeten de Amerikaanse belangen gediend worden. Ergo: de van de VSA niet afhankelijke energiebevoorrading overschreed de “beetje autonoom”-lijn en moest dus uitgeschakeld worden.

Nuland maakte er geen geheim van dat ze bijzonder blij was dat Duitsland nu ook tanks levert aan Oekraïne. Had ze nooit voor mogelijk gehouden. En ja, dank aan de Europese partners, die zelf veiligheidsrisico’s nemen. Ook dat zegt ze ongegeneerd: “Het brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, want Rusland zou dit als oorlogsdeelname kunnen interpreteren.” Trots is ze, Nuland, op de Duitse regering die de Duitse burgers in gevaar brengt door de VSA-belangen voorop te stellen.

Groene economieminister Habeck verwoordde het in maart 2022 bij zijn bezoek aan Washington als volgt:

“Hoe sterker Duitsland dient, des te groter is diens rol.” *

Dus, lieve kijkbuiskinderen, da’s iets dat je in de geschiedenislessen leerde: een vazal moet stoemelings de bevelen van de leenheer volgen, zo niet wordt hij vervangen door een onderdanigere vazal. Een land dat tot niet lang geleden de economische motor van Europa was, heeft een gezant naar de leenheer gestuurd met de mededeling dat het bereid is een “leidende vazallenrol” te spelen. Lieb Vaterland magst ruhig sein…

*https://www.focus.de/politik/deutschland/besuch-in-den-usa-habeck-sieht-deutschland-in-einer-dienenden-fuehrungsrolle_id_61552626.html