Koranschool in Sint-Jans-Molenbeek

Wapen van Sint-Jans-MolenbeekRealiseert zich iemand wat een contradictio in terminis in b.g. titel vervat zit?  Een van oudsher christelijke gemeente, met naam gewijd aan de Heilige Johannes-de-Doper, wordt in hoofdzaak bevolkt door bezetters, die christenen niet bepaald in hun hart dragen.  De voormalige gemeente, nu een berucht Brussels district wordt meestal kortweg – wie wil er nog aan de christelijke herkomst herinnerd worden? – Molenbeek genoemd.

Sint Jan verdween samen met de blanke bevolking, samen met de christenen, samen met de Vlamingen, samen met onze cultuur en taal.

Les enseignantes portent le niqab.Dit Sint-Jans-Molenbeek zag zich gedwongen een clandestiene koranschool te sluiten.  Een vrijstaande woning werd zonder verbouwingswerken ‘getransformeerd’ tot een kleutertuin en lagere schoolklassen tot het derde leerjaar.  Inschrijvingen in het Arabisch.  Een sektarische plaats… Aanwezig: 38 kinderen met een leeftijd tussen de 3 en 8 jaar.

“Mardi, un contrôle a été effectué à l’ASBL « Les P’tits Malins », située Potaerdenberg, 354, à Molenbeek-Saint-Jean. Sur place, les enquêteurs ont constaté qu’une habitation quatre façades a été transformée, sans travaux, en une école coranique maternelle et primaire jusqu’à la troisième année. L’ASBL avait son siège social à cette adresse depuis 2012. «  Cette école est clairement à vocation coranique. Les enfants y sont placés toute la journée. Il est question de rituel, les inscriptions sont en arabes et vous sentez que c’est un lieu sectaire  », commente Françoise Schepmans.”

De ‘school’ werd op bevel van de burgemeester gesloten omwille van ‘stedenbouwkundige inbreuken’ en niet omwille van radicalisme.  Veiligheid voor alles!

La Capitale

FVE