Kafka bij een asielaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor gordian knot animated gif

Een Duitstalige Syriër – tandarts in Saarbrücken – helpt als vrijwilliger bij asielaanvragen van landgenoten in Merkelland. Zo fungeert hij als tolk en maakt eerder merkwaardige situaties mee. Zoals deze hieronder.

AI (Dame, ambtenaar bij immigratie-overheid)): “Uw naam, aub.”

Tolk: ” … Ik ben slechts de tolk. Die daar, die is de asielaanvrager…”
AI geeft een invulformulier met het verzoek de naam van de asielaanvrager in ons Latijns schrift neer te schrijven.
AI: “Waar komt hij vandaag?”
Tolk: “Hij is Syriër”.
… “Hij”, de vluchteling, onderbreekt met “Vriend, vertaal slechts dat wat ik jou zeg.”
Tolk: “Maar ik heb nog niets gezegd.”
Vluchteling: “Jawel, je hebt gezegd dat ik een Syriër ben. Ik ben echter geen Syriër. Ik ben een Koerd. Zeg haar dat ik Koerd ben.”
Tolk verontschuldigt zich bij de dame en zet recht: “Hij is Koerd, geen Syriër.”
AI: “OK, dus afkomstig uit het Iraakse Koerdistan!?”
Vluchteling: “Neen, broeder, ik ben geen Irakees, ik kom uit al-Hasakah in Syrië.”
AI: “… maar al-Hasakah ligt toch in Syrië, of??”
Vluchteling: “Dat is bezet gebied. Al-Hasakah is Koerdisch (… 25%…). We zijn een volk en we hebben onze eigen geschiedenis. Onze taal is Koerdisch. Het Syrische bezettingsregime heeft ons onderdrukt.”
AI: “OK, een Koerd uit al-Hasakah… Heeft u papieren die dat kunnen bevestigen?”
Vluchteling: “Ja, ik heb een Syrisch identiteitsbewijs. Aub.”
AI: “U geeft mij documenten van de Syrische regering, die u niet erkent!?”
Vluchteling: “Ja, jammer, ik heb geen Koerdische papieren, maar ik wil desondanks niet als Syriër beschouwd en gekenmerkt worden.”
AI: “Begrepen: U bent Koerd uit al-Hasakah, uw taal is Koerdisch en u werd door het Syrische regime onderdrukt.”
Vluchteling: “Juist.”
AI: “Ik zal u de wetgeving omtrent asielrechten afdrukken. U moet die grondig lezen vooraleer ze te ondertekenen.”
De AI dame drukt de bladzijden met de tekst der asielrechten af in het Koerdisch.
Echter… de vluchteling glimlacht en deelt de tolk mee: “Ik kan geen Koerdisch lezen. Zeg haar aub, dat ik er niets van begrijp. Vraag haar de tekst in het Arabisch te drukken.”
Tolk: “Verontschuldiging. Mijnheer… (vluchteling) kan geen Koerdisch lezen; hij zou de tekst graag in het Arabisch krijgen.”
AI: “Maar hij verklaarde daarnet toch dat zijn moedertaal Koerdisch is!”
Tolk: “Ja, maar hij kan slechts Arabisch lezen.”
AI wordt stilaan een beetje rood in het gezicht, maar drukt de tekst toch in het Arabisch af.
AI: “Heeft u tegen het Syrische regime gevochten, het regime dat uw Koerdische rechten onderdrukt heeft?”
Vluchteling: “Neen, ik heb samen met het Syrische regime gevochten!”
AI kijkt verrast: “Wablieft???”
Vluchteling: “Ja, terroristen van I.S., al-Nusra en het FSA hebben ons aangevallen. Bijgevolg hebben wij tegen de terroristen samen met het Syrische regime gestreden.”
AI: “Mijnheer…, hoe moet ik nu in godsnaam schrijven dat u gevlucht bent voor het Syrische regime en tegelijkertijd aan hun zijde gevochten hebt?”
Vluchteling: “Ja maar, dat was slechts in het begin, daarna hadden we onze eigen Koerdische troepen en dan hebben we ons land zelf – ook met de geallieerden – verdedigd.”
AI: “OK, U bent dus een strijder der Koerdische strijdkrachten. Heeft u tijdens deze strijd een misdaad begaan of een onmenselijke handeling uitgevoerd?”
Vluchteling: “Neen, absoluut niet. Wij hebben onze ethiek en onze moraal en we zijn uitgesproken humanitair in de omgang met gevangenen.”
AI: “OK, U heeft dus schrik voor I.S., voor het Syrische regime en de Syrische oppositie en u wil hier toevlucht zoeken!”
Vluchteling: “Ja.”
AI: “Heeft iemand een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd?”
Vluchteling: “… Ik werd inderdaad aangehouden.”
AI: “Aha… en door wie werd u aangehouden?”
Vluchteling: “Door de Koerdische strijdkrachten… ze hebben mij in de gevangenis uiterst brutaal behandeld.”
AI dame schuift haar stoel achteruit en ademt diep in en uit. Beheerst zich en vraagt: “Waarom werd u door hen gearresteerd alhoewel u voor hen gevochten hebt?”
Vluchteling: “Er was ruzie tussen de fracties. Dus hebben ze ons opgesloten. Daarna zijn we naar Turkije gevlucht.”
AI: “OK, u, mijnheer, bent uit de gevangenis uit angst voor uw leven naar Turkije gevlucht. En waarom bent u dan niet in Turkije gebleven?”
Vluchteling: “Omdat de Turken ons als terroristen beschouwen en ons vervolgen. Wij zijn lang geleden uit Turkije naar Syrië gevlucht en werden daar ingeburgerd.”
Dat was voor de AI dame het toppunt: “Laat mij aub alles eens samenvatten: U komt uit al-Hasakah in Syrië, u erkent het Syrische regime niet met dewelke u zij aan zij gevochten hebt, hetzelfde regime dat de Koerden onderdrukt. U zet zich in voor een Koerdische staat, waarvan u de taal niet kan lezen. U wil een Koerdische staat in Syrië oprichten, waar u voordien bescherming gezocht hebt na uw vlucht uit Turkije. In een “staat” onder de leiding der Koerden, waarvoor u ook op de vlucht geslagen bent. Nog iets eraan toe te voegen?”
Vluchteling: “Ja, ik zeer graag meer informatie krijgen over de gratis taalcursussen voor Syrische vluchtelingen…”
AI: “Met alle respect, mijnheer, maar u verklaarde dat u geen Syriër bent en u wil niet als Syriër behandeld worden!”
Vluchteling: “Ja, maar ik heb een Syrisch identiteitsbewijs – die heb ik u toch gegeven?”
AI dame legt haar pen neer, staat op, en zegt: “Ik moet even een pauze inlassen en een sigaretje roken…”
Voor ze de deur achter haar sluit, mompelt ze nog: “Scheiße