Johan Sanctorum: Kassablanca

Johan SanctorumNaar aanleiding van de door de Verenigde Naties afgekondigde “International Day for The Elimination of Racial Discrimination” op 21 maart j.l., pleit Johan Sanctorum voor méér racisme en seksisme in de humor, ook buiten Carnavalstijd.

“Moppen richten zich niet op domme blondjes, negers, homo’s, lesbiennes, Joden, Marokkanen, maar op de voortschrijdende impact van de political correctness zelf die onze taal- en gedragscodes tracht te controleren.
Humor is subversief, vooral juist de stoute, niet-getolereerde humor. Net het taboe lokt de overtreding uit.”

“Kassablanka, of de ontembare kracht van onderbuikhumor

Pleidooi voor meer seksisme en racisme”

Lees verder…