“Jemenieten sterven in stilte”

... Terwijl onze media amper of geen aandacht hebben voor de mogelijks meer dan 377.000 Jemenitische doden en het Westen hen bewust laat creperen worden we nu overspoeld met door tranen bewogen Oekraïners want die worden aangevallen door het imperium van het kwaad, Rusland. De slechten.
En dus begint men het verhaaltje opnieuw nog maar eens boven te halen van de ‘Europese waarden’. Niet die welke men toont in Jemen natuurlijk maar die van steun aan de gevluchte Oekraïners. Het ene oorlogsslachtoffer is het andere niet.
Wat we zien is wel een oorlog tussen de regering van Oekraïne en die van Rusland maar dat is deels schijn. Wat hier werkelijk aan de gang is is een oorlog tussen de VS, met steun van de NAVO, en Rusland. Een oorlog die via derden, zoals in Syrië, al jaren wordt gevoerd maar nu open en bloot is komen te liggen. Met alle daaraan verbonden risico’s....

Lees: Willy Van Damme’s: